ההבדל בין סוכן פנסיוני ליועץ פנסיוני

להלן המידע המפורסם באתר משרד האוצר לגבי חשיבות הייעוץ הפנסיוני וההבדלים המהותיים בין סוכן פנסיוני ליועץ פנסיוני:

רפורמת בכר בשנת 2005 יצרה מושג חדש שנקרא – "יועץ פנסיוני". ההבחנה בין 'יועץ פנסיוני' לבין 'סוכן פנסיוני' נעוצה במידת האובייקטיביות שלו, כלומר, בקשר הכלכלי או העסקי (הזיקה) שלו לגוף המנהל את החיסכון הפנסיוני.

מיהו היועץ הפנסיוני?

מי שקיבל רישיון יועץ פנסיוני. יועץ פנסיוני עוסק במתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון שלו או של קרובו באמצעות מוצר פנסיוני שאין לו זיקה אליו.

כלומר, על היועץ הפנסיוני להיות אובייקטיבי ולא מוטה, בעת מתן הייעוץ שלו לטובת מוצר זה או אחר, או לטובת גוף מנהל זה או אחר.

מיהו סוכן הביטוח הפנסיוני?

מי שקיבל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני. סוכן ביטוח פנסיוני עוסק במתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון שלו או של קרובו, באמצעות מוצר פנסיוני שיש לו זיקה אליו.

המשמעות היא שסוכן ביטוח אינו אובייקטיבי ויכול להיות מוטה בעת מתן הייעוץ שלו לטובת מוצר זה או אחר, או לטובת גוף מנהל זה או אחר.

אז מה ההבדל ביניהם?

ההבדל בין רישיון יועץ פנסיוני לרישיון סוכן ביטוח פנסיוני נעוץ במידת האובייקטיביות שאליה מחויב בעל הרישיון, אשר באה לידי ביטוי בקשר הכלכלי או העסקי (הזיקה) לגוף המנהל את החיסכון הפנסיוני.

ליועץ פנסיוני אסור שתהיה זיקה לגוף המנהל חיסכון פנסיוני, למעט עמלת הפצה אחידה שהוא רשאי לקבל מכל הגופים המנהלים את החיסכון הפנסיוני. זאת, לעומת סוכן ביטוח פנסיוני, שלו יש זיקה לחלק או לכל הגופים המנהלים את החיסכון הפנסיוני, והתגמול שהוא מקבל מהם יכול להיות שונה מגוף לגוף.

מה תפקידו של היועץ הפנסיוני או סוכן הביטוח הפנסיוני?

היועץ הפנסיוני וסוכן הביטוח הפנסיוני הינם גורמים מקצועיים בעלי רישיון, שתפקידם להמליץ ללקוח באיזה מוצר פנסיוני כדאי לחסוך ובאיזה גוף מנהל. זאת, לאחר שהם ביררו עם הלקוח את מטרות החיסכון שלו באמצעות המוצרים הפנסיוניים, את מצבו הכספי בדרך כלל, את החיסכון הקיים שלו באמצעות מוצרים פנסיוניים ואת שאר הנושאים הרלוונטיים.

היועץ הפנסיוני וסוכן הביטוח אמורים לתת ללקוח, בין היתר, תשובות לשאלות הבאות כחלק מהייעוץ שהם נותנים:

  • מהי הפנסיה ההולמת שאותה צריך הלקוח לחסוך לגיל פרישה, ביחס להכנסה היום?
  • מהי ההפקדה החודשית הדרושה להשגת הפנסיה המבוקשת בפרישה?
  • איזו קצבה תספיק לקיום שאריו?
  • איזה כיסוי ביטוחי יהווה בעבורו את הפיתרון המתאים ביותר במקרה של אבדן כושר עבודה?
  • באיזה מוצר פנסיוני כדאי לחסוך, ובאיזה גוף מנהל?

האם בעל הרישיון רק נותן עצות או גם מבצע את העסקה בעבורי?

בעלי הרישיון רשאים לבצע עסקאות בעבור לקוחותיהם. לשם כך, הם יחתימו אותך על טפסי הצטרפות, על טופסי העברת כספים וכד' לגופים השונים, ויטפלו בעבורך בכל הליך ההצטרפות או העברת הכספים או בהליכים אחרים, מול הגוף אשר מנהל את הכספים. חשוב לציין, כי חתימה על טפסים אצל בעל הרישיון אינה מחייבת את הגוף המוסדי לקבל אותך כלקוח שלו.

קיבלתי "ייעוץ מתמשך" מיועץ פנסיוני- מה זה אומר?

מחויבותו של הבנק, או כל יועץ פנסיוני אחר, בייעוץ מתמשך, אינה מסתיימת בהתאמה הראשונית של תמהיל החיסכון הפנסיוני המומלץ לך. על הבנק לבחון בעבורך באופן תמידי את מידת התאמת תמהיל החיסכון הפנסיוני לצרכים המשתנים שלך, ועל כן חשוב לעדכן את הבנק בכל שינוי מהותי בגורמים אשר עשויים להשפיע על צרכיך לעת פרישה (שינוי תעסוקתי, שינוי במצב משפחתי וכו').

מה עלי לדרוש מבעל רישיון פנסיוני?

יועץ פנסיוני מחויב לחתום איתך על הסכם ייעוץ פנסיוני, הקובע את החובות והזכויות שלך ושל היועץ.

מלבד זאת, כל בעל רישיון חייב לנמק ולהסביר בכתב את ההמלצות שלו. במסמך ההנמקה על בעל הרישיון לפרט את המאפיינים של החיסכון הפנסיוני הנוכחי, את הביטוחים הקיימים, את ההמלצות שלו לגבי ההמשך ואת הנימוקים להמלצות אלו.

בנוסף, עליך לדעת שעל בעל הרישיון לפרט בפניך את הזיקה שלו לגופים המנהלים את החיסכון הפנסיוני ואת מהותה.

כיצד ניתן לדעת מי הגורמים אשר מורשים לייעץ או לשווק?

ניתן לקבל ייעוץ פנסיוני, בין היתר, בבנקים הבאים: בנק אגוד, בנק אוצר החייל, בנק דיסקונט, הבנק הבינלאומי, בנק מזרחי-טפחות, בנק לאומי (ייעוץ לשכירים בפריפריה ולעצמאים), בנק מרכנתיל דיסקונט, בנק ערבי ישראלי (ייעוץ לשכירים בפריפריה ולעצמאים), בנק פועלי אגודת ישראל ובנק הפועלים (ייעוץ לשכירים בפריפריה ולעצמאים).

ניתן לקבל גם ייעוץ פנסיוני מיועצים פנסיוניים מורשים נוספים, שאינם בנקים, המופיעים באתר האינטרנט של אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, בכתובת: http://ozar.mof.gov.il

כמו כן, את רשימת סוכני הביטוח ניתן למצוא באתר האינטרנט של אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, בכתובת: http://ozar.mof.gov.il

סיטרין ייעוץ פנסיה

סיטרין ייעוץ פנסיוני הוקמה בשנת 2008, על ידי אילה אבני, יועצת פנסיונית אובייקטיבית ברישיון משרד האוצר.

אילה, שפעילה בתחום הפנסיה משנת 1997, הקימה את סיטרין מתוך אמונה רבת שנים כי רק ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי יכול לעזור באופן מלא לארגונים ולעובדים עצמאים ושכירים, ולתת להם את הכלים הדרושים להם כדי למקסם את החיסכון, הזכויות והכיסויים הביטוחיים שלהם ככל שניתן.

Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות