הוצאות תפעול למעסיקים – חווד להתאחדות התעשיינים

הנדון: הוצאות תפעול פנסיוניות

 1. בהתאם לתיקון בסעיף 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים- ייעוץ,  נדרש סוכן הביטוח לגבות דמי תפעול ממעסיק, אשר משמש עבור עובדי המעסיק הן המשווק והן המתפעל, בסך של 10.5 ₪ או 0.6% מהפרמיה הכוללת לעובד עבור חיסכון פנסיוני, לפי הגבוה מבינהם. כמו כן, התיקון מוסיף וקובע, כי עמלת הסוכן תפחת בשיעור דמי התפעול. כלומר: דמי התפעול שמשלם המעסיק יועברו לעובד במסגרת צבירת החיסכון.
 2. בנוסף, בטיוטה שפורסמה מטעם רשות שוק ההון ביום 30/11/2016 ובה הבהרות לחוזר כללים לתפעול פנסיוני, נכתב בסעיף 2 כי סוכן הביטוח הנותן שרותי תפעול למעסיק בעבור עובדיו או חלק מהם, מחוייב לגבות דמי תפעול כנ"ל, בעבור כל עובד לגביו ניתנים שרותי תפעול, בין אם ניתן עבור העובד שיווק פנסיוני ובין אם לאו. זאת בניגוד גמור לחוק אשר עסק בהפרדה בין תפעול ושיווק והתיר זאת רק במקרה כמתואר בסעיף 1 לנייר זה.
 3. התיקון וההבהרות כמפורט לעיל גורמים לבעיות תפעוליות קשות והשתת עלויות כבדות למעסיקים ולמעסיקים הקטנים בפרט, כפי שמוסבר להלן.
 4. מעסיקים קטנים, המעסיקים עד 50 עובדים נתקלים בסירוב של סוכני ביטוח לטפל בתוכניות העובדים, מכיוון שהם אינם מעוניינים להיות "הגורם המתפעל", היות ולטענתם מדובר בעבודת גבייה נוספת שאין בה הכנסות לסוכן. אי לכך נאלצים המעסיקים לפנות לגורמי סליקה למיניהם, כגון מערכות שכר וכו', הנותנים שרותי תפעול, לרבות שרותי "ממשק מעסיקים", אולם אינם בעלי רישיון פנסיוני. מהלך זה מוביל לשתי תוצאות:
  1. גורמי הסליקה גובים מהמעסיקים סכומים חודשיים גבוהים בני אלפי שקלים, היות ומעסיקים אלה מאופיינים בחיסרון לקוטן. מדובר בהשתת עלויות בלתי מתקבלת על הדעת. לדוג', בחישוב לפיו גורם הסליקה דורש תשלום חודשי בסך 5000 ₪ בגין 50 עובדים, העלות הנה 100 ₪ בחודש עבור עובד אחד, בעוד העלות לסוכן הביטוח בגין התפעול  הנה 17 ₪ (שכר ממוצע של 10,000 ₪ בחודש, בגין תכנית פנסיונית + קרן השתלמות). לפיכך תשלום המעסיק מתייקר ב- 49,800 ₪ לשנה (לפי- 83 ₪ לעובד במכפלת 50 עובדים ובמכפלת 12 חודשים).
  1. גורמי הסליקה אמונים לדווח למעסיק בהיזונים חוזרים, כקבוע בחוק, אולם למעסיק אין יכולת מקצועית לטפל בדוחות השגויים, ולכן המעסיק שוב זקוק לטיפולו של סוכן הביטוח, שמצידו נותר רק המשווק.
 5. כל המעסיקים, גדולים כקטנים, המחויבים לפי הטיוטה לשלם הוצאות תפעול לסוכן הביטוח, גם אם עבור חלק מהעובדים שסוכן הביטוח אינו המשווק שלהם, נאלצים לבחור באחת משתי אפשרויות:
  1. לשלם הוצאות תפעול שעבור מעסיקים גדולים הנן בדר"כ גבוהות מהתשלום לגורמי הסליקה (מחיר ממוצע בשוק הינו 7 ₪ לעובד, המחיר במסלקה הפנסיונית- שקל לעובד), ואף יותר גבוהה מעלות סליקה בלבד לסוכן הביטוח שיוותר עבור עובדים אלה גורם מתפעל בלבד, ולא משווק (מנהלי הסדר גובים כ- 5 ₪ עבור עובד עבור תפעול בלבד, ללא שיווק).  כך לדוג', מעסיק של 500 עובדים, בשכר ממוצע של 10,000 ₪, מהם 250 עובדים אינם מקבלים שרותי "משווק פנסיוני" מטעם סוכן הביטוח של המעסיק, ישלם דמי תפעול בסך כ- 17 ₪ לעובד (בגין תכנית פנסיונית + קרן השתלמות), במקום 5 ₪ לעובד, ופער ההוצאות יעמוד לשנה על 36,000 ₪ ( 12 ₪ לעובד, או 3000 ₪ בחודש).
  1. לעבור לשירותי תפעול בקרב גורמי הסליקה כאמור. אפשרות זו שוב יוצרת בעיה כמפורט לעיל, שכן למעסיק אין יכולת מקצועית לטפל בשגויים. כמו כן, העובדים עצמם אינם נהנים מהגדלת החיסכון הפנסיוני שלהם לאור הפטור שיש לגוף שאינו בעל רישיון מחובת הדיווח בממשק דמי סליקה.

בברכה,

אילה אבני– מנכ"ל

מתעניינים לגבי ייעוץ פנסיוני / פרישה? צרו קשר!
איילה אבני

איילה אבני

אילה הינה יועצת פנסיונית אובייקטיבית ברישיון משרד האוצר, חברת הוועדה המקצועית בענף החיסכון ארוך הטווח, ובעלת ניסיון בתחום הפנסיוני משנת 1997.

אילה בעלת תואר ראשון בכלכלה וניהול מאוניברסיטת בן גוריון והיא עברה בהצלחה את כל הבחינות מטעם רשות ני"ע לייעוץ השקעות.

סיטרין ייעוץ פנסיוני הוקמה מתוך אמונה רבת שנים כי הייעוץ הפנסיוני חייב שיהיה אובייקטיבי.

תפריט נגישות