פנסיה – שאלות ותשובות

מהי פנסיה?

במהלך שנות עבודתנו אנחנו חוסכים כסף באופן קבוע, על מנת שנוכל להתקיים בכבוד לאחר שנגיע לגיל פרישה ונפסיק לקבל משכורת חודשית ממקום העבודה.

קצבת הפנסיה היא התשלום החודשי שמקבלים הפורשים, בהתאם לחיסכון או לזכויות שצברו (תלוי בסוג המוצר הפנסיוני שלהם)..[/vc_column_text][vc_column_text]

מה צפויים להיות מקורות ההכנסה שלנו בגיל פרישה?

בגיל פרישה קיימים 3 גורמים עיקריים מהם יוכל העובד להתקיים: ביטוח לאומי, החיסכון הפנסיוני שלך וחסכונות נוספים. הקצבאות שמעניק הביטוח הלאומי בעת זיקנה הן בדרך כלל נמוכות ואינן מספיקות למחייה סבירה, ומכאן החשיבות של החיסכון הפנסיוני שלך המספק את הנדבך המרכזי ממנו ניתן להתקיים לאחר גיל פרישה.באילו מוצרים ניתן לחסוך לפנסיה?

ניתן לחסוך לפנסיה באמצעות כל אחד מ-3 המוצרים הפנסיוניים המורשים: קרנות פנסיה, קופות גמל וביטוחי מנהלים.

החיסכון באמצעות מוצרים אלה מזכה את החוסך בהטבות מס בעת הפקדת הכספים, לאורך חיי החיסכון ובעת קבלת כספי הפנסיה, כחלק מהרצון של המדינה לעודד את החיסכון הפנסיוני בקרב הציבור.

מה ההבדלים בין מוצרי החיסכון הפנסיוני השונים?

שלושתם מכשירים לחיסכון פנסיוני ארוך טווח והם נבדלים זה מזה ברמת הכיסויים הביטוחיים, בתנאים למבוטח וכמובן בעלויות. בקופת גמל לא ניתנים כיום כיסויים ביטוחיים ולכן היא משמשת פחות ופחות לחיסכון ארוך טווח.

החוסך יכול לבחור באפיק מסוים ולבטח את כל השכר באפיק זה, או לשלב בין אפיקים שונים. עם זאת, לחלק מהמוצרים הפנסיונים לא ניתן להצטרף כעמיתים חדשים מטעמי חקיקה ותנאי היצרנים.

אילו ביטוחים קיימים בקרן הפנסיה?

מדובר בשני ביטוחים עיקריים:

1. ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה (הקרוי פנסיית נכות בקרן פנסייה) המכסה 75% משכרו של העובד למקרה שלא יוכל לעבוד ולהתפרנס.

2. ביטוח חיים המעניק לשאירי או מוטבי העובד סכום חד פעמי או קצבה חודשית במקרה של פטירת העובד בטרם הגיעו לגיל פרישה.

היכן כדאי לי לחסוך לפנסיה?

זו שאלה שהתשובה אליה תלויה בגילך, מינך, המצב הכלכלי שלך, השכר שלך, העדפותיך הביטוחיות, המוצרים אשר מוצעים כרגע בשוק ועוד משתנים רבים. כדאי לפנות לייעוץ פנסיוני אובייקטיבי על מנת לברר במדויק איזה מוצרים הם הטובים ביותר עבורך.

מהו מקדם המרה?

זהו מספר שבו מחלקים את צבירת החיסכון בכדי לקבל חישוב לקבלת קיצבה לכל החיים. המקדם תלוי במוצר הפנסיוני- ביטוח מנהלים או קרן פנסיה, גיל הפרישה ומין המבוטח. מקדם ההמרה הנו גבוה יותר ככל שגיל הפרישה מוקדם יותר (כלומר הקיצבה שתתקבל תהיה נמוכה יותר). לנשים מחושב מלכתחילה מקדם גבוה יותר משום שתוחלת החיים הצפויה להן גבוהה משל גברים (לפי נתונים סטטיסטים).

אילו דמי ניהול משלמים במוצרים הפנסיוניים השונים?

במוצרים פנסיוניים קיימים שני סוגים של דמי ניהול:

דמי ניהול מפרמיה – אלה דמי ניהול שנגבים בכל חודש מהסכום המועבר לקופה ע"ח המעסיק העובד יחדיו בכל חודש. מקסימום דמי ניהול – 6% בקרנות פנסיה חדשות. ביתר המוצרים דמי הניהול ירדו בעקבות חקיקה החל בינואר 2013 למקסימום 4% בביטוחי מנהלים וקופות גמל.

דמי ניהול מצבירה – נגבים בכל סוף שנה מכל החיסכון המצטבר עד לאותו מועד. מקסימום דמי ניהול –0.5% בקרנות פנסיה חדשות. ביתר המוצרים דמי הניהול ירדו בעקבות חקיקה החל בינואר 2013 למקסימום 1.1% בביטוחי מנהלים וקופות גמל (1.05% החל בינואר 2014). בקרנות ההשתלמות דמי הניהול המקסימליים הם ללא שינוי – 2%.

לקוחות סיטרין ייעוץ פנסיוני מקבלים הנחות משמעותיות בדמי הניהול, וחשוב לזכור שככל שנשלם דמי ניהול נמוכים יותר, כך החיסכון שלנו יהיה גבוה יותר.

למה כדאי לחסוך לפנסיה דווקא במוצרי החיסכון הפנסיוני?

המדינה מעודדת את אזרחיה לחסוך לפנסיה בגיל הפרישה באמצעות שלל הטבות מס. קופת גמל, ביטוח מנהלים או קרן פנסיה הן תכניות מוכרות לקבלת הטבות מס במסגרת חוק קופות הגמל. הטבות המס באות לידי ביטוי בעת ההפקדה החודשית, בגין צבירת החיסכון ובעת מימוש החיסכון הפנסיוני בגיל הפרישה.

איך ניתן למקסם את הטבות המס שלי?

לעצמאי או בעל שליטה חשוב לזכור שמבנה הטבות המס משתנה מעת לעת וחשוב לבדוק את האפשרויות לנצל בצורה המיטבית את ההטבות. לגבי שכירים כדאי לדעת שבמקרים מסוימים ניתן להגדיל את ההפקדות לחיסכון פנסיוני אף מעבר לשכר המבוטח על ידי המעביד ולזכות בהטבות מס נוספות. לפרטים כדאי להתייעץ עם רואה חשבון או יועץ פנסיוני אובייקטיבי.

איך מקבלים את הפנסיה? האם אפשר לקבל את הפנסיה בסכום חד פעמי?

חיסכון הוני הוא חיסכון למשיכה בפעם אחת, או בתשלום אחד. חיסכון קצבתי נועד למשיכה בתשלומים חודשיים על פני כל תקופת החיים מהיציאה לפרישה ועד לפטירה. בעקבות חקיקה שנכנסה לתוקף בתחילת 2008, כל ההפקדות עבור חיסכון פנסיוני הנם למטרת קיצבה בלבד. כלומר לא ניתן למשוך "בתשלום אחד" הפקדות שבוצעו לאחר ינואר 2008.

ניתן להוון קיצבה ובכל זאת לקבל סכום חד פעמי אולם זאת בכפוף לכללי מס ובכפוף לקבלת קיצבה מינימלית כפי שקבע המחוקק.

מה ההבדל בין יועץ פנסיוני לסוכן ביטוח?

ההבדל בין יועץ פנסיוני לסוכן ביטוח פנסיוני נעוץ במידת האובייקטיביות שאליה מחויב בעל הרישיון, אשר באה לידי ביטוי בקשר הכלכלי או העסקי (הזיקה) לגוף המנהל את החיסכון הפנסיוני.

ליועץ פנסיוני אין זיקה לגוף המנהל חיסכון פנסיוני, לעומת סוכן ביטוח פנסיוני, שלו יש זיקה לחלק או לכל הגופים המנהלים את החיסכון הפנסיוני, והתגמול שהוא מקבל מהם יכול להיות שונה מגוף לגוף.

מכאן עולה שסוכן הביטוח נמצא בניגוד עניינים מובנה מול הלקוח, ואילו היועץ הפנסיוני יכול לתת את הייעוץ ללקוח באופן אובייקטיבי וללא ניגוד עניינים.

האם אני חייב לחסוך בחברה שהמעסיק מגדיר?

ההחלטה באילו מוצרים ובאילו חברות לבצע את החיסכון הפנסיוני הינה של החוסך בלבד.

המעסיק או סוכן הביטוח של המעסיק אינם רשאים על פי חוק לחייב את החוסך לחסוך במוצר או בחברה כלשהם.

האם חייבים לעבוד עם סוכן הביטוח של המעסיק?

ההחלטה עם איזה סוכן ביטוח לעבוד, או לחילופין אם בכלל לעבוד באמצעות סוכן ביטוח או ישירות מול קרן הפנסיה או קופת הגמל, היא של החוסך בלבד.

על פי חוק, לא המעסיק ולא כל גורם אחר רשאים לקבוע עבור החוסך לעבוד עם סוכן ביטוח כלשהו.

האם אוכל להמשיך את ביטוח אובדן כושר העבודה שלי גם אחרי שאחליף מקום עבודה?

כמעט בכל פוליסות האובדן כושר עבודה קיימת אפשרות להמשיך את הביטוח גם אצל מעסיק חדש.

עם זאת ייתכן שמחיר הפוליסה (הפרמיה) ישתנה לאחר המעבר, מאחר שהמחיר נקבע על פי ההסדר של המעסיק עם חברת הביטוח.

מתעניינים לגבי ייעוץ פנסיוני / פרישה? צרו קשר!
איילה אבני

איילה אבני

אילה הינה יועצת פנסיונית אובייקטיבית ברישיון משרד האוצר, חברת הוועדה המקצועית בענף החיסכון ארוך הטווח, ובעלת ניסיון בתחום הפנסיוני משנת 1997.

אילה בעלת תואר ראשון בכלכלה וניהול מאוניברסיטת בן גוריון והיא עברה בהצלחה את כל הבחינות מטעם רשות ני"ע לייעוץ השקעות.

סיטרין ייעוץ פנסיוני הוקמה מתוך אמונה רבת שנים כי הייעוץ הפנסיוני חייב שיהיה אובייקטיבי.

תפריט נגישות