אז מה עושים עם כל החל"ת הזה?

בוא נעשה קצת סדר לעובדים ולמעסיקים.

הקטנת היקף משרה

אם תוצע ע"י המעסיק, יכולה להתקבל בחיוב מצד העובד, או שהעובד יבחר בהתפטרות. אם בחר בהתפטרות, תהיה עזיבת העובד את המעסיק בנסיבות המזכות בפיצויי פיטורין, וכל המשתמע- תקופת הודעה מוקדמת, שימוע וכו'. כאן יש 3 מצבי מזג אוויר (לא כולל שרב):

  • אם העובד חתום על סעיף 14, המעוגן בהסכם העבודה שלו, והמעסיק שילם לאורך כל תקופת עבודת שיעור של 8.33% מהשכר למרכיב הפיצויים בקופה פנסיונית מידי חודש, אזי המעסיק אינו חייב בתוספת תשלום פיצויים מעבר לסכום הנצבר בקופה.
  • אם העובד חתום על סעיף 14, והמעסיק שילם לקופה הפנסיונית 6% למרכיב הפיצויים, אזי המעסיק מחויב בתשלום של 28% משכר העובד כפול הוותק המדויק בעבודה (למשל ותק של 6.37 שנים), בנוסף לנצבר בקופה הפנסיונית. תשלום זה הוא השלמת פיצויים.
  • אם העובד אינו חתום על סעיף 14, ישלם המעסיק את חבות הפיצויים כולה, כלומר שכר העובד כפול הוותק, פחות מה שנצבר בקופה הפנסיונית. התוצאה היא סכום השלמת פיצויים. יש לשים לב באם קיימות פוליסות מנהלים ותיקות, בהן הסכום הנצבר לפיצויים למעסיק שונה מהסכום הנצבר לפיצויים למס. האחרון בדר"כ יותר גבוה, ואולם המעסיק מחויב בהשלמת הפיצויים לפי הדיווח של הקופה בגין "פיצויים למעסיק". למה זה שונה? זה כבר לדיון אחר.
אז מה עושים עם כל החל"ת הזה?

תקופת החל"ת אינה נחשבת לתקופת עבודה

ולכן לא נכללת בוותק של העובד בגין תקופת העסקתו אצל אותו מעסיק. ואולם, תקופת חל"ת של 30 יום המסתיימת בפיטורין, מזכה את העובד בוותק של שבועיים לצורך חישוב פיצויי הפיטורין. בתקופה החל"ת המעסיק אינו מחויב בתשלום לקופות הפנסיוניות אולם הוא חייב בדיווח לקופות הפנסיוניות של העובד לגבי היציאה לחל"ת, וממועד היציאה לחל"ת, כפי שדיווח המעסיק, הקופה הפנסיונית שומרת על הכיסוי הביטוחי ב"הסדר ריסק".

הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה

נשמר לתקופה של 5 חודשים גם ללא תשלום באופן אוטומטי, ואין הבדל בין שכיר לעצמאי. בתקופה זו, העלות של הכיסוי הביטוחי נגבית מתוך הסכום הצבור בקרן הפנסיה. בתקופה זו העמית מבוטח באופן מלא לעניין אבדן כושר עבודה ומקרה פטירה, קרי קיצבת נכות וקיצבת שאירים, לפי השכר המבוטח טרם הפסקת התשלומים.

משיכת כספים או ניוד כספים לקופה אחרת מבטלת את הכיסוי הביטוחי. העמית בקרן הפנסיה יכול לשמור על ההסדר של הכיסוי הביטוחי למשך שנתיים, כולל 5 החודשים של הפסקת התשלומים. שמירה זו מתבטאת בתשלום חודשי עבור הכיסויים הביטוחיים בלבד, לפי העלות שלהם בפועל, התלויה בשכר המבוטח, הגיל ומין העמית.

ניתן לשלם את הכיסוי הביטוחי גם בתקופת ההמשך על מלאות השנתיים, מתוך החיסכון בקרן הפנסיה. תקופה זו של "הסדר ריסק" פרושה שמירה על כיסוי ביטוחי ללא צבירה נוספת לחיסכון. במידה ולא מתקיים "הסדר ריסק" אזי חברותו של העמית בקרן מוקפאת, ולכשיתחיל תשלומיו מחדש, הוותק ייצבר מהתחלה.

מה ההשלכות של זה? העמית יידרש בהצהרת בריאות מחדש, ותעמוד לו תקופת אכשרה של 5 שנים בגין מחלה קיימת, ערב ההצטרפות מחדש.

הכיסוי הביטוחי בביטוח המנהלים

נשמר אוטומטית ל- 3 חודשים. לאחר 3 חודשים המבוטח נדרש לבקש ארכה של "הסדר ריסק" עד לשנה בסה"כ, כולל 3 החודשים הראשונים.

בתקופה זו המבוטח ישלם את עלות הכיסויים הביטוחיים בלבד (אבדן כושר עבודה ו/או סכום ביטוחי למקרה פטירה). בפוליסות שהופקו מ04/2007, הכיסוי הביטוחי נשמר אוטומטית ל- 5 חודשים.

ניתן לבקש "הסדר ריסק" כאשר בסה"כ תקופת ההסדר תוארך עד לשנתיים. גם כאן, ניתן לשלם עבור עלות הכיסויים הביטוחיים מתוך החיסכון שנצבר בביטוח המנהלים.

בברכה,

אילה אבני, מנכ"ל

מתעניינים לגבי ייעוץ פנסיוני / פרישה? צרו קשר!
איילה אבני

איילה אבני

אילה הינה יועצת פנסיונית אובייקטיבית ברישיון משרד האוצר, חברת הוועדה המקצועית בענף החיסכון ארוך הטווח, ובעלת ניסיון בתחום הפנסיוני משנת 1997.

אילה בעלת תואר ראשון בכלכלה וניהול מאוניברסיטת בן גוריון והיא עברה בהצלחה את כל הבחינות מטעם רשות ני"ע לייעוץ השקעות.

סיטרין ייעוץ פנסיוני הוקמה מתוך אמונה רבת שנים כי הייעוץ הפנסיוני חייב שיהיה אובייקטיבי.

תפריט נגישות