הצטרפות ישירה של עובד למוצר פנסיוני ללא הליך שיווק או ייעוץ פנסיוני – חוק ההסדרים, תיקון סעיף 13 לחוק הייעוץ

1. מתי נכנס לתוקף תיקון סעיף 13 לחוק הייעוץ – הצטרפות ישירה של עובד למוצר פנסיוני?

התיקון לסעיף נכנס לתוקף בינואר 2016.

2. על מה מדובר?

לפני התיקון, חוק הייעוץ קבע כי עסקה לגבי מוצר פנסיוני תתבצע רק כחלק מייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני ע"י בעל רשיון, למעט פעולה יזומה של לקוח כשהיצרן פאסיבי או צירוף המעסיק למוצר ברירת מחדל.

התיקון קבע כי העובד יכול להצטרף ישירות, ללא הליך ייעוץ פנסיוני לכל מוצר פנסיוני, למעט אם בתשאול הלקוח התקיים אחד מהמצבים הבאים:

  • הלקוח פעיל בקרן ותיקה
  • לקוח שקיימת לו החרגה רפואית מכל סוג
  • לקוח שמבוטח בביטוח מנהלים

ניתן להצטרף באמצעות מעסיק שמצרף למוצר ברירת מחדל (עד שהעובד כמובן בוחר אחרת).

הצטרפות לקרן פנסיה מסויימת תגרור ניוד של כל הכספים המוקפאים בקרנות פנסיה לא פעילות של אותו עמית.

3. מטרת התיקון

חופש בחירה לעובד לרכוש מוצר פנסיוני גם ללא התקשרות עם סוכן, מתוך הנחה שההתקשרות מייקרת עלויות ומסרבלת את תהליך הייעוץ. אולם מאידך, קיימת שימת לב למצבים שבהם ברור כי העובד חייב ייעוץ אחרת יפגע בעצמו ללא ידיעתו.

למשל, הקפאת קרן פנסיה ותיקה והצטרפות לחדשה- פגיעה קשה בדר"כ בזכויות, או הצטרפות עם בעיה רפואית שגוררת תקופת אכשרה של 5 שנים בקרן הפנסיה למחלה קיימת, גם אם העובד עבר חיתום, או לא נצרך בשאלון רפואי בכלל, או לקוח שיש לו ביטוח מנהלים עם מקדם המרה קבוע ומצטרף לקרן פנסיה חדשה ללא בדיקה כלכלית לגבי העדיפות של המעבר.

כמו כן, גרירת כספי פנסיה מוקפאים בקרנות פנסיה ביחד עם ההצטרפות מתוך הכוונה לאחד קופות ולהוזיל דמי ניהול מהצבירה, שכן קרנות פנסיה לא פעילות גובות כמעט באוטומט דמי ניהול מקסימליים מצבירה, 0.5%.

4. מה יקרה עם הכספים המוקפאים בקרנות הפנסיה החדשות?

קיימים 15 מיליארד ₪ בקרנות פנסיה חדשות מוקפאות. האם מישהו נתן את הדעת לזרימת כספים מקרן אחת לזולתה בסדרי גודל כאלה? איך זה ישפיע על ניהול ההשקעות של הקרן עם הצורך לקנות ולמכור כמויות גדולות של נכסים פיננסים בטווח זמנים קצר?

5. האם קיימות עלויות נוספות למעסיקים בעקבות התיקון?

לא קיימות, למעט כמו בחופש בחירת הסוכן, חשש להכבדה תפעולית בקרב המעסיקים.

6. מי החוגג מהמהלך?

העובדים, חד משמעית. בעצם קיימת האפשרות להצטרפות דיגיטאלית, פשוטה בעלויות מוצר פנסיוני נמוכות, תוך לקיחת אחריות על מהלך כזה בכדי שהעובד לא יפגע בעצמו.

(מתוך מאמר מקצועי "שינויי החקיקה בתחום הביטוח הפנסיוני- איך זה משפיע עלינו", מאת אילה אבני, 01/2016, סיטרין ייעוץ פנסיוני)

 

קראו עוד על ייעוץ פנסיוני לארגון

מתעניינים לגבי ייעוץ פנסיוני / פרישה? צרו קשר!
איילה אבני

איילה אבני

אילה הינה יועצת פנסיונית אובייקטיבית ברישיון משרד האוצר, חברת הוועדה המקצועית בענף החיסכון ארוך הטווח, ובעלת ניסיון בתחום הפנסיוני משנת 1997.

אילה בעלת תואר ראשון בכלכלה וניהול מאוניברסיטת בן גוריון והיא עברה בהצלחה את כל הבחינות מטעם רשות ני"ע לייעוץ השקעות.

סיטרין ייעוץ פנסיוני הוקמה מתוך אמונה רבת שנים כי הייעוץ הפנסיוני חייב שיהיה אובייקטיבי.

תפריט נגישות