ייעוץ פרישה

ייעוץ פרישה נכון יכול לחסוך כסף רב ולסייע ללקוחות להגדיל את המשאבים הכספיים שלהם לאחר הפרישה באופן משמעותי.

תהליך הייעוץ לפרישה (נקרא גם "תכנון פרישה") הינו תהליך מורכב הכולל היבטי מיסוי, ביטוח וחיסכון, ולכן קיימת חשיבות רבה לביצוע התהליך בעזרת יועץ פנסיוני אובייקטיבי ומנוסה.

תהליך ייעוץ פרישה

אחד החלקים המשמעותיים ביותר בתהליך ייעוץ הפרישה הינו הניתוח המעמיק של צבירת הכספים המדויקת של הלקוח, לפי ה"צבעים" השונים של מיסוי ויכולת מימוש הכספים בהתאם לחקיקה, תוך הדמיית צבירת פיצויים עתידית יחד עם השלמת פיצויים ממעסיק, אם יהיו.

א. תגמולים קבלת סכום הוני בלבד – אופציות לגבי הפקדות בתכניות שונות כגון:

  • תכניות אנונה (קצבה לזמן קצוב- משכנתא הפוכה).
  • תיק השקעות
  • פוליסת להפקדה חד פעמית עבור מימוש כקיצבה עם מקדם קבוע לכל החיים.
  • קרן פנסיה כללית.
  • שילובים בין הנ"ל. 

ב. תגמולים – קבלת סך קיצבה חודשי בלבד

ג. תגמולים – קבלת סך הוני או קיצבתי – ייעוץ לגבי אופן המימוש בהתאם לכללי מס רלוונטים. מימוש הוני- ייבחנו אופציות השונות להשקעת הכספים מחדש. 

ד. פיצויים – קבלת קיצבה בלבד

ה. פיצויים קבלת סכום הוני בלבד – ייעוץ האם לבקש נספח קיצבה בכדי לממש פחות סכום הוני שייפגע פחות בהטבות מס בקיצבה הכוללת העתידית- לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, מאי 2012. מימוש הוני- ייבחנו אופציות השונות להשקעת הכספים מחדש.

ו. פיצויים – קבלת סך הוני או קיצבתי – תלוי בהטבות מס בקיצבה הכוללת העתידית. מימוש הוני- ייבחנו אופציות השונות להשקעת הכספים מחדש.

ז. חישוב הון וקיצבה כוללת ואופציות להיוון קיצבה בהתאם לתיקון 190, מאי 2012

ח. סיכום כולל לגבי המלצות לביצוע, מהלכים מול פקיד שומה וכו'. 

ט. תוצר תהליך הייעוץ לפרישה – דוח המלצות בכתב.

צרו איתנו קשר