צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק 03/2008

מעסיקים יקרים,
השנה החדשה החלה, ועמה, לראשונה במדינת ישראל חלה חובת עריכת ביטוח פנסיוני מקיף בגין כלל השכירים במשק.
ביום 30.12.07 חתם שר התמ"ת על צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק אשר מרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי מיום 19.11.07. צו ההרחבה וההסכם הקיבוצי נכנסו לתוקף ב- 1.1.08.

מה היה המצב טרם הנהגת צו ההרחבה?

עד היום, טרם הונהגה חובה כללית מכוח הוראות הדין לעריכת הסדר ביטוח פנסיוני לעובדים, למרות שהועלו הצעות רבות לחוק פנסיה חובה.

בהעדר חוק פנסיה חובה, מקור זכותם של עובדים במגזר הפרטי להסדרי ביטוח פנסיוני היה מצוי בהסכם פרטי (חוזה אישי) או קיבוצי, קרי- הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה החלים על המעסיקים, או מכוח חקיקה.

עם זאת, רשת ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה טרם הצליחה להקיף את כל העובדים והמעסיקים במשק, ולפיכך על מעסיקים במגזרים מסוימים במשק לא חלה החובה לצרף עובדיהם לביטוח פנסיוני כלשהו, בעוד מגזרים שלמים אחרים נהנים מביטוח פנסיוני.

על מי חל הצו?

כל עובד שאין לו הסדר ביטוח פנסיוני מיטיב ושאין חובה לבטחו בהסדר מיטיב. המשמעות המעשית היא בעיקר בענפי השירותים אצל מעסיקים עצמאיים, קטנים ובינוניים כגון עובדים במשרדי רו"ח, עו"ד, רופאים ועוד. כמו כן אצל קמעונאים או רשתות שיווק שאינם מאורגנות עם ארגוני עובדים.

מי זכאי לביטוח פנסיוני?

כל עובד החל מגיל 21 לגבר ו-20 לאישה, עד גיל הפרישה ע"פ החוק.

בשנת 2008- כל עובד שיהיה מועסק 9 חודשים ומעלה (למשל עובד שב- 1.1.08 מועסק כבר 9 חודשים- זכאי).

החל מ- 1.1.09 כל עובד שיהיה מועסק 6 חודשים.

עובד שהתחיל לעבוד במקום עבודה והינו בעל ביטוח פנסיוני יהיה זכאי להיות מבוטח מהיום הראשון, כאשר ביצוע ההפרשות יחל לאחר 3 חודשי עבודה, רטרואקטיבית או בתום שנת המס, המוקדם מביניהם.

באיזה תקציב מדובר לפי הצו?

שיעורי ההפרשות מהשכר ישולמו מידי חודש בחודשו בהתאם לטבלה המופיעה כאן:

החל מיום… ואילך הפרשות מעביד  הפרשות עובד  הפרשות המעביד לפיצויים  סה"כ
1.1.2008         0.833%             0.833%                 0.834%               2.5%
1.1.2009          1.66%               1.66%                   1.68%                5%
1.1.2010          2.5%                 2.5%                     2.5%                7.5%
1.1.2011          3.33%               3.33%                   3.34%                10%
1.1.2012          4.16%               4.16%                   4.18%               12.5%
1.1.2013           5%                    5%                        5%                   15%

השכר המבוטח הוא שכר הבסיס , כולל התוספות הקבועות להן זכאי העובד.
תקרת השכר המבוטח הוא השכר הממוצע במשק.

מהו המוצר הביטוחי?

"קופת גמל לקיצבה"- קרן פנסיה או פוליסה לקיצבה, הכוללת כיסויים ביטוחיים (בהיקף שלא הוגדר) למוות ונכות.

העובד זכאי לבחור את המוצר והקופה תוך 60 יום מתחילת עבודתו. לא בחר העובד- יבטח המעסיק את עובדו בקרן פנסיה מקיפה כברירת מחדל. העובד יוכל לבחור לעבור לקופת גמל לקיצבה אחרת ובלבד שתכלול כיסוי למוות ונכות.

למרות האמור לעיל, בהתייחס לסעיף 20 לחוק הגמל (חוק בכר): "אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותו של העובד לבחור או לעבור לקופת גמל אחרת ע"פ דין", כך שזכותו של העובד לבחירת קופ"ג כראות עיניו עומדת בעינה.

ולא שכחנו סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין: התשלומים לפיצויי פיטורין יבואו במקום החלק היחסי של פיצויי פיטורין, בהתאם לסעיף 14 לחוק.

מעסיק שייבצע השלמת פיצויים לקופות אישיות מעבר לתשלומים המתחייבים מצו ההרחבה, יוכל לקבוע באופן חד צדדי, אם להחיל בגינם סעיף 14 לחוק או שייזקפו על חשבון פיצויים בלבד, ואז יהיה רשאי למשוך הכספים עם סיום העבודה בהתאם לחוק פיצויי פיטורין.

מהו סוג האכיפה?

בשלב זה, הפרת החיוב הפנסיוני אינה מהווה עבירה ואינה חושפת את המעסיקים להליכים פליליים או מינהלים. עם זאת, המעסיקים יהיו חשופים לתביעות עובדים או שאיריהם בבית הדין לעבודה, אם לא ימלאו אחר הצו.

לסיכום, מה נוכל לומר על החוק החדש? אין ספק כי מדובר בפריצת דרך, שכן יכללו בצו כמיליון עובדים במפעלים קטנים, בתי עסק וענפי שירותים (כגון משרדי עו"ד).

יש לשים לב כי השיעורים הנמוכים של התשלומים להסדרי הביטוח הפנסיוני, אשר גם בשיאם, משנת 2013 ואילך, נמוכים מהשיעורים המקובלים היום,  ומוגבלים בשכר הממוצע במשק , מעידים על היקף כיסוי ביטוחי נמוך ביותר לעניין נכות ושאירים. לדוגמה:

שכר העובד- 4000 ₪, ההפרשה בגינו ב- 2008 בסה"כ: 2.5% = 100 ₪.

קרן הפנסיה תתרגם ההפרשה לפי מסלול מינימלי של 10% הפרשה לתגמולים ולכן השכר לצורך חישוב נכות ושאירים יעמוד על : 100/10%= 1000 ₪.

קצבת הנכות לעובד תעמוד על 750 ₪, וקצבת השאירים על 1000 ₪, לכל היותר.

העובד נמצא בתת ביטוח מובהק, ויש צורך למצוא עבורו פתרון הולם.

 

קראו עוד על ייעוץ פנסיוני לארגון

מתעניינים לגבי ייעוץ פנסיוני / פרישה? צרו קשר!
איילה אבני

איילה אבני

אילה הינה יועצת פנסיונית אובייקטיבית ברישיון משרד האוצר, חברת הוועדה המקצועית בענף החיסכון ארוך הטווח, ובעלת ניסיון בתחום הפנסיוני משנת 1997.

אילה בעלת תואר ראשון בכלכלה וניהול מאוניברסיטת בן גוריון והיא עברה בהצלחה את כל הבחינות מטעם רשות ני"ע לייעוץ השקעות.

סיטרין ייעוץ פנסיוני הוקמה מתוך אמונה רבת שנים כי הייעוץ הפנסיוני חייב שיהיה אובייקטיבי.

תפריט נגישות