האפיקים לחיסכון פנסיוני בישראל

כיום, ניתן לחסוך לפנסיה בישראל באפיקים פנסיוניים שונים המוצעים לחוסך, והם:

 • קרן פנסיה ותיקה או חדשה
 • ביטוח מנהלים
 • קופת גמל

החוסך יכול לבחור באפיק מסוים ולבטח את כל השכר באפיק זה, או לשלב בין אפיקים שונים. עם זאת, לחלק מהמוצרים הפנסיונים לא ניתן להצטרף כעמיתים חדשים מטעמי חקיקה ותנאי היצרנים הפנסיונים, ולחלק מהמוצרים הפנסיוניים אין כדאיות להצטרף עקב אטרקטיביות של התכנית הקיימת על פני תכנית חלופית חדשה.

מה חשוב לדעת בבחירת המוצר הפנסיוני?

מושג חשוב ביותר בתחום הביטוח הפנסיוני הוא "מקדם המרה לקיצבה" שפירושו המספר שבו מחלקים את צבירת החיסכון בכדי לקבל חישוב לקבלת קיצבה לכל החיים. המקדם תלוי במוצר הפנסיוני – ביטוח מנהלים או קרן פנסיה, גיל הפרישה ומין המבוטח. מקדם ההמרה הנו גבוה יותר ככל שגיל הפרישה מוקדם יותר (כלומר הקיצבה שתתקבל תהיה נמוכה יותר), לנשים מחושב מלכתחילה מקדם גבוה יותר משום שתוחלת החיים הצפויה להן גבוהה משל גברים (לפי נתונים סטטיסטים).

שיקולים עיקריים בבחירה של מוצר פנסיוני

האם אוכל לעבור למוצר פנסיוני חלופי באותם תנאים שיש לי במוצר הפנסיוני הקיים?

מי שיש לו קרן פנסיה ותיקה- בדר"כ אין כדאיות למעבר לתכנית אחרת שאינה קרן פנסיה ותיקה, ואין אפשרות לעבור לקרן ותיקה אחרת, כיוון שהזכויות בתכניות אלה גבוהות מאוד, אלא אם הגיע העמית למקסימום צבירה- 70% מהשכר הקובע, ואז יש לבצע חישוב מדויק של מעבר למוצר אחר מול המשך ההפקדה.

מי שיש לו קרן פנסיה חדשה

ניתן לעבור מקרן פנסיה אחת לאחרת ואין משמעות ל"תנאים מיוחדים במוצר הקיים" שלא נוכל לקבל במוצר החדש, בגין אבדן ותק או תנאים מיוחדים שהיו לעמיתים ותיקים יותר. המעבר מקרן פנסיה לביטוח מנהלים או קופת גמל- תלוי בפרמטרים אחרים שיפורט בהמשך.

מי שיש לו ביטוח מנהלים

ב 12/2015 נכנסה לתוקפה החלטה ממשלתית המאפשרת ניוד של פוליסת ביטוח מנהלים עם מקדם קצבה מובטח, לפוליסה אחרת בחברת ביטוח שונה, זאת לראשונה ולאחר שנים רבות בהם היו מבוטחים בביטוחי המנהלים בבחינת "לקוחות שבויים" של חברת הביטוח בה בוטחו.

חשוב- לפוליסות ביטוחי מנהלים שנפתחו עד 12/2012 למטרת קיצבה קיים מקדם המרה קבוע לקיצבה. כל הפוליסות מסוג ביטוחי המנהלים שנפתחו החל מ- 01/2013 הן ללא מקדם המרה קבוע, למעט עובדים בגילאי 60 ומעלה. לגבי מעבר לקרן פנסיה או קופת גמל- תלוי בפרמטרים אחרים שיפורט בהמשך.

מי שיש לו קופת גמל

ניתן לעבור מקפת גמל אחת לאחרת, ללא שום נזק באבדן תנאים בגין ותק. המעבר מקופת גמל לביטוח מנהלים או קרן פנסיה – תלוי בפרמטרים אחרים שיפורט בהמשך.

 • מהו סוג המוצר המוצע לנו?
 • האם מכיל כיסויים ביטוחיים? מה איכות הכיסויים וגובהם?
 • האם קיימת הבטחת תשואה כלשהי במוצר?
 • מיהו היצרן הפנסיוני?
 • באיזו חברת ביטוח/קרן פנסיה/בית השקעות מדובר?
 • מהי רמת הסיכון להשקעות הפיננסיות של אותו יצרן בעבר, האם קיים סוג אוכלוסיה מסוים שהוא מבטח?
 • מה רמת השירות שהיצרן מציע?
 • מהן התשואות שהשיג היצרן בגין המוצר המוצע בעבר?
 • כמה זה עולה לנו, או כמה דמי ניהול נשלם? – ככל שנשלם דמי ניהול נמוכים יותר, כך החיסכון שלנו יהיה גבוה יותר.

דמי ניהול מפרמיה

קיימים ב-3 סוגי המוצרים. אלה דמי ניהול שנגבים בכל חודש מהסכום המועבר לקופה ע"ח המעסיק העובד יחדיו בכל חודש. מקסימום דמי ניהול – 6% בקרנות פנסיה חדשות.

ביתר המוצרים דמי הניהול ירדו בעקבות חקיקה החל בינואר 2013 למקסימום 4% בביטוחי מנהלים וקופות גמל.

דמי ניהול מצבירה

קיימים ב-3 סוגי המוצרים, ונגבים בכל סוף שנה מכל החיסכון המצטבר עד לאותו מועד. מקסימום דמי ניהול – 0.5% בקרנות פנסיה חדשות.

ביתר המוצרים דמי הניהול ירדו בעקבות חקיקה החל בינואר 2013 למקסימום 1.1% בביטוחי מנהלים וקופות גמל (1.05% החל מ- 01/2014). בקרנות ההשתלמות דמי הניהול המקסימליים הם ללא שינוי – 2%.

מהו מצבנו הבריאותי?

אם מצבנו הבריאותי תקין, אין בעיה לעבור לתכנית אחרת, במידה והיא עונה על הפרמטרים הדרושים לשיפור החיסכון.

אם ישנה בעיה בריאותית, יש להיזהר, כיוון שבמעבר לפוליסת ביטוח מנהלים יש לעבור הצהרת בריאות, וקיים חשש להחרגת ביטוח בגין מצב בריאותי שאינו תקין.

קראו עוד על ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי ללקוחות פרטיים

לעוד שירותי ייעוץ פנסיוני מעת איילה אבני סיטרין מוזמנים לקרוא

מתעניינים לגבי ייעוץ פנסיוני / פרישה? צרו קשר!
איילה אבני

איילה אבני

אילה הינה יועצת פנסיונית אובייקטיבית ברישיון משרד האוצר, חברת הוועדה המקצועית בענף החיסכון ארוך הטווח, ובעלת ניסיון בתחום הפנסיוני משנת 1997.

אילה בעלת תואר ראשון בכלכלה וניהול מאוניברסיטת בן גוריון והיא עברה בהצלחה את כל הבחינות מטעם רשות ני"ע לייעוץ השקעות.

סיטרין ייעוץ פנסיוני הוקמה מתוך אמונה רבת שנים כי הייעוץ הפנסיוני חייב שיהיה אובייקטיבי.

תפריט נגישות