הפקדה לביטוח מנהלים רק אחרי מינימום הפקדה לקרן פנסיה

מזה זמן רב רשות שוק ההון פועלת עבור מטרה שהנה הפקדה לקרן פנסיה והעדפת מוצר זה על פני ביטוח
מנהלים.

הנימוקים שהובאו בפני וועדת הכספים הנם כפי שהסברתי בכל פגישה פה

  • כספי קרן הפנסיה מושקעים במסלול השקעה לבחירת העמית, ואולם, בגין %30 מכספי העמיתים קיימת
    "רצפת תשואה" של %15.5 ריאלית ( היינו התשואה ובנוסף שיעור עליית המדד).
  • קרנות הפנסיה מאופיינות בדמי ניהול נמוכים בהרבה מביטוחי מנהלים.
  • עלות הכיסויים הביטוחיים למקרה פטירה ונכות זולים בהרבה בקרנות הפנסיה, מנגנון הביטוח הדדי, בו
    כל העמיתים הנם המבטחים, ואילו קרן הפנסיה אינה מרוויחה מהיעדר תביעות אלא רק מדמי הניהול
    שהיא גובה.
  • קרן פנסיה – יועץ פנסיוני מומחה ימליץ לכם על קרן פנסיה שכן זהו מוצר פשוט שקל לנהל ולכן הסבירות לטעויות תפעוליות ואחרות, נמוכה יותר.

כך, עקב תיקון "תקנות מס הכנסה- כללים לניהול קופות גמל", וגם "תקנות הפיקוח על שרותים פיננסים"
הפקדות במעמד שכיר או עצמאי, עבור ביטוח מנהלים יוכלו להתבצע רק לאחר שמוצתה מינימום הפקדה בסך
%5.20 מהשכר הממוצע במשק לקרן פנסיה.

הפקדה לביטח מנהלים

מה המשמעות?

בהתאם לשכר הממוצע במשק לשנת 2023 ,ניתן יהיה לבצע הפקדה לביטוח מנהלים רק בגין הפקדה חודשית
שהנה מעל 4867 . ₪ מינימום הפקדה חודשית זו לכן, בהפקדה של %6 עובד, %5.6 מעסיק, %33.8 פיצויים,
השכר שעד אליו יהיה ניתן להפקיד רק לקרן פנסיה, הוא 365,23 .₪
לגבי עצמאים- יוכלו להפקיד לביטוח מנהלים רק מעל הפקדת מינימום לקרן הפנסיה, כאמור, 4867 ₪ לחודש
בשנה זו, או 404,58 ₪ בשנה.
לגבי עצמאים שהם גם שכירים, תחושב ההפקדה כשכיר לצורך מגבלת ההפקדה לביטוח מנהלים כעצמאי.

ממתי התקנות בתוקף?

1.9.23

האם מדובר גם בפוליסות ביטוחי מנהלים ששווקו טרם כניסת התקנות לתוקף?

הכוונה הנה רק לגבי פוליסות חדשות. מבוטח שיש לו פוליסה שהופקה טרם כניסת התקנות לתוקף, יוכל להפקיד
ללא המגבלה.

מה קורה בהמשך?

יש לוודא את קיום ההוראה בכל הפקדה לחיסכון פנסיוני ולא רק בעת ההצטרפות, בהתאם למינימום ההפקדה
כפי שיתעדכן משנה לשנה.

מה קורה בניוד?

במקרה של ניוד מקרן פנסיה לביטוח מנהלים, נדרש יהיה להשאיר בקרן הפנסיה יתרה של תקרת ההפקדה
החודשית, כפול מספר חודשי הוותק בקופת קרן הפנסיה.

בברכה, אילה אבני- יועצת פנסיונית ברישיון משרד האוצר, מנכל

מתעניינים לגבי ייעוץ פנסיוני / פרישה? צרו קשר!
איילה אבני

איילה אבני

אילה הינה יועצת פנסיונית אובייקטיבית ברישיון משרד האוצר, חברת הוועדה המקצועית בענף החיסכון ארוך הטווח, ובעלת ניסיון בתחום הפנסיוני משנת 1997.

אילה בעלת תואר ראשון בכלכלה וניהול מאוניברסיטת בן גוריון והיא עברה בהצלחה את כל הבחינות מטעם רשות ני"ע לייעוץ השקעות.

סיטרין ייעוץ פנסיוני הוקמה מתוך אמונה רבת שנים כי הייעוץ הפנסיוני חייב שיהיה אובייקטיבי.

תפריט נגישות