המאפיינים השונים של קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים

קרן פנסיה מקיפה חדשה- מה חשוב לדעת?

קרנות הפנסיה החדשות רלוונטיות לכל מי שהצטרף לקרן הפנסיה החל מ- 04/1995, והן פתוחות למצטרפים חדשים.

קרנות הפנסיה הגדולות הנן בבעלות 6 חברות הביטוח הגדולות, להלן לפי סדר גודל יורד של קרנות הפנסיה:

1. מבטחים, השייכת לחברת הביטוח מנורה

2. מקפת, השייכת לחברת הביטוח מגדל

3. עתודות-מיטבית, השייכת לחברת הביטוח כלל

4. הראל פנסיה, השייכת לחברת הביטוח הראל

5. הפניקס, השייכת לחברת הביטוח הפניקס.

6. פיסגה, השייכת לחברת הביטוח איילון

קרנות פנסיה נוספות כגון: אקסלנס, פסגות, אלטשולר שחם, הלמן אלדובי ועוד הן בבעלות בתי ההשקעות על שמם נקראת קרן הפנסיה.
הקרן כוללת ביטוח לקיצבאות נכות ושאירים, כאשר גובה הכיסוי תלוי במסלול הביטוח שבו בחר העמית, מצבו המשפחתי המדווח לקרן, מועד ההצטרפות והשכר המבוטח.
היקף הזכויות הפנסיונית והכיסויים הביטוחיים מבוסס על תקנון הקרן, הניתן לשינויים – הן לשיפור זכויות העמיתים והן להרעתן. הביטוח הנו הדדי, כלומר תביעה או אי תביעה של מי מהעמיתים משפיעה על זכויותיהם של שאר העמיתים. עקב כך, העלות לכיסויים הביטוחיים בקרן הנה נמוכה מאוד.

דמי הניהול תלויים בהסכם של הארגון מול קרן הפנסיה.

מסלולי השקעות: בכל קרן קיימים מסלולי השקעות שונים הניתנים לבחירה ושינוי בכל עת.

תשואה מובטחת: הקרן מקבלת מהמדינה, באמצעות אגרות חוב מיועדות תשואה של 4.86% ריאלית (צמודה למדד) בגין 30% מהכספים הצבורים בקרן.

קרן פנסיה כללית

התשלום החודשי לקרן הפנסיה המקיפה מוגבל בתקרת שכר שהנה 21,555 ₪ לחודש (לפי שיעורי ההפקדה המינימליים שנקבעו בצו הרחבה החל על כל המשק בתאריך 07/2016, נגזר מהשכר הממוצע במשק בתאריך זה ומתעדכן בכל שנה).

העברת כספים עבור שכר גבוה מהתקרה גורר הפקדה לקרן פנסיה כללית שאינה בתנאי הקרן המקיפה לעניין הבטחת תשואה, ותנאים נוספים שהנם טובים פחות מהקרן המקיפה.

קרן פנסיה כללית מיועדת בעיקר לבעלי שכר גבוה המפקידים את כל הפרמיה החודשית בקרן הפנסיה ללא שילוב מוצר אחר. כמו כן הקרן מיועדת להפקדת כספים פרטיים בגיל הפרישה למטרת קבלת קיצבה חודשית – פעולה שאינה אפשרית בקרן מקיפה.

ביטוח מנהלים- מה צריך לדעת?

ביטוחי מנהלים משווקים כבר משנות ה-70 ופתוחים למצטרפים חדשים. תנאי הפוליסה תלויים בחוזה בין חברת הביטוח למבוטח, בו כתובים תנאי ההצטרפות ומועד פתיחת הפוליסה:

מבוטחים שרכשו ביטוחי מנהלים שנפתחו עד 1990- נהנים מתשואה מובטחת על 100% מהכספים (בין 4.25% ל 3%). מקדם ההמרה בפוליסות אלה הוא קבוע והנמוך ביותר מבין סוגי ביטוחי המנהלים.

ביטוחי מנהלים מסוג קיצבה שנרכשו מ-1991 ועד 06/2001- נהנים ממקדם המרה קבוע ונמוך יותר מה"דור שהגיע אחריו".

ביטוחי מנהלים מסוג קיצבה שנרכשו עד 12/2012 – מתאפיינים במקדם קיצבה גבוה אך קבוע.

ביטוחי מנהלים שנרכשו החל בינואר 2013 הינם ללא מקדם קבוע לכל המצטרפים עד גיל 60.

ביטוחי מנהלים משווקים על ידי החברות: מגדל, כלל, הפניקס, הראל, מנורה, איילון, הכשרת היישוב.

עד 01/2008 היתה הבחנה בין ביטוח מנהלים לקיצבה שאיפשר קבלת קיצבה חודשית בגיל הפרישה לכל החיים ובין ביטוח מנהלים הוני שאיפשר קבלת סכום חד פעמי בגיל הפרישה. עקב שינויי חקיקה, כל הפוליסות ההוניות הפכו לפוליסות קיצבה וכל חברת ביטוח החלה על פוליסות אלה תנאים שונים לקבלת קיצבה.

דמי הניהול בפוליסה קבועים בפוליסה ולא ניתן לשנות אותם ללא הסכמת המבוטח וחברת הביטוח.

הכיסויים הביטוחיים בפוליסה ניתנים לבחירה – בין אם לרכוש כיסוי ביטוחי כזה או אחר ומה גובה הכיסוי. העלויות רשומות בפוליסה, בין אם העלות הנה קבועה לאורך כל חיי הפוליסה ובין אם משתנה.

לקבלת עזרה וליווי צמוד בייעוץ פנסיוני מוזמנים לייצור קשר ים יועצת פנסיונית מקצועית איילה אבני>>

מתעניינים לגבי ייעוץ פנסיוני / פרישה? צרו קשר!
איילה אבני

איילה אבני

אילה הינה יועצת פנסיונית אובייקטיבית ברישיון משרד האוצר, חברת הוועדה המקצועית בענף החיסכון ארוך הטווח, ובעלת ניסיון בתחום הפנסיוני משנת 1997.

אילה בעלת תואר ראשון בכלכלה וניהול מאוניברסיטת בן גוריון והיא עברה בהצלחה את כל הבחינות מטעם רשות ני"ע לייעוץ השקעות.

סיטרין ייעוץ פנסיוני הוקמה מתוך אמונה רבת שנים כי הייעוץ הפנסיוני חייב שיהיה אובייקטיבי.

תפריט נגישות