מיסוי הפקדת כספי פיצויים והשלמת כספי פיצויים לקופה פנסיונית

המאמר הנצפה ביותר אתר HRM

‏יום רביעי 28 דצמבר 2016

1. מתי נכנס לתוקף תקנות המיסוי החדשות על הפקדת כספי פיצויים?

ב- 22.12.16 אושרה בכנסת הצעת חוק חדשה, לתיקון סעיף 3 ה 3 לפקודת מס הכנסה. התיקון ייכנס לתוקף החל מינואר 2017.

2. מה אומר התיקון?

א. לראשונה מוטל מס – גם על הפקדות למרכיב הפיצויים עבור קופות פנסיוניות (בעגה המיסויית- קופות גמל לקיצבה) , וגם על השלמת פיצויים בגין חוב ותק, מעל תקרה שנקבעה בהצעת החוק.

ב. מיסוי בהפקדה: סכומים שהפקיד המעסיק לקופת גמל לקיצבה ע"ח מרכיב הפיצויים, העולים על "תקרת הפיצויים" = הפקדה של 8.33% משכר של 32,000 ₪, יראו אותם כהכנסה בידי העובד במועד שהופקדו בקופה.

כלומר – כל ההפקדה למרכיב הפיצויים בגין השכר שמעל התקרה, יחוייב בזקיפה לעניין מס הכנסה, ביטוח בריאות, ביטוח לאומי, בדיוק כמו תוספת שכר בסכום האמור. זאת, למעט הפקדה לקרן פנסיה ותיקה. הסכום המירבי הפטור לצורך העניין הוא 2,667 ₪ , ולכן אם מפקידים לעובד 6% לפיצויים, אזי השכר שעד אליו לא ישלם העובד זקיפת מס הוא 44,444 ₪.

ג. כספים שכבר שולמה בגינם זקיפת מס : משיכת כספי פיצויים שכבר שילם העובד בגינם זקיפת מס, לא תהיה חייבת במס פעם נוספת, למעט תשלום מס רווחי הון בשיעור של 15% מהרווחים, גם בעת משיכה חלקית.

אולם, אם ימשוך העובד את כספי הפיצויים שכבר שילם בגינם זקיפת מס, באופן של קיצבה חודשית, לא ישלם מס בכלל, סכומים אלה ייחשבו כקיצבה מוכרת. גם במקרה של משיכת פיצויים עקב פטירה, הסכום שכבר מוסה יהיה פטור לחלוטין.

ד. תשלומי השלמת פיצויים:  סכומים שהפקיד המעסיק בגין השלמת פיצויים לפי חוב ותק, מעל "התקרה להשלמת פיצויים" בסיום תקופת עבודה או במהלך תקופת העבודה, ייחשבו כהכנסה בידי העובד, וימוסו לפי זקיפת הכנסה, במועד שהופקדו בקופה. יש לציין כי השלמת מעסיק במזומן בסיום עבודה אינה ממוסה, והכוונה היא רק להפקדות בקופות גמל.

ה. "התקרה להשלמת פיצויים" = משכורת חודשית של 32,000 ₪, כפול הוותק, בניכוי סכומי פיצויים שהופקדו בקופות ולא מוסו במועד ההפקדה כיוון שהיו מתחת ל"תקרת הפיצויים".

למשל, אם עובד בשכר של 50,000 ₪, עבד 20 שנה, אזי שכר תקרה כפול ותק יחושב כך: 32,000 ₪ כפול 20 = 640,000 ₪. מפחית מזה את סכומי הפיצויים שלא מוסו בעת ההפקדה, נניח –  60,000 ₪, ונגיע לסכום של 580,000 ₪ – שהוא הסכום שעד אליו ניתן להשלים פיצויים לעובד ללא תשלום זקיפת מס.

לכן, אם נצברו בקופה 950,000 ₪, כלומר ההשלמה צריכה להיות 50,000 ₪ , לפי חישוב חבות של מליון ₪, אזי כעל ההשלמה פטורה ממס. במקרה של השלמה בסכום גבוה יותר, נניח- 80,000 ₪, היתה משולמת זקיפת מס בגין 20,000 ₪.

3. השלכות על מיסוי כספי הפיצויים

רק עד 29/12/16 ניתן לבצע השלמות לקופות מבלי לגרום לעובד לשלם זקיפת מס בעתיד, זה המועד האחרון שהקופות הסכימו לקבל כספי השלמת פיצויים.

4. להלן כל המקרים שההשלמה היום רלוונטית עבורם במצטבר:

א. כל העובדים שהמעסיק בטוח שהוא ישלים להם פיצויים בעת עזיבת עבודה, כלומר המעסיק יפטר אותם.

ב. מי ששכרו מעל 32,000 ₪.

ג. כל מי שהצבירה שלו לפיצויים נכון להיום נמוכה מחבות הפיצויים, ואכן ידוע כי תתבצע השלמה בעתיד.

ד. כל מי שרוצה את השלמת הפיצויים לקופה פנסיונית ולא במזומן.

5. השלכות הפקדת הפיצויים במזומן

א. תשלום השלמת פיצויים ע"י המעסיק מינואר צפונה אינה גוררת  זקיפת מס על תשלום זה, כיוון שהחוק מתייחס רק להפקדה בקופות.

ב. הפקדה במזומן משמעותה – העובד ינצל את החלק הפטור שלו (12,230 ₪  נכון ל- 2016 , כפול ותק) מהשלמת המזומן , כיוון שאין לו ברירה והוא לא יכול לממש את ההשלמה במזומן בצורת פנסיה, ולכן יקטין או יבטל את הגדלת הפטור שהחוק מתיר על הפנסיה בעתיד.

המשמעות- הקטנת הפנסיה בעתיד, כמו כל משיכת פיצויים במזומן תוך ניצול תקרת הפטור לפיצויים.

ג. אם ההשלמה תהיה גבוהה מהחלק הפטור לפי חוק , אזי העובד ישלם מס על החלק החייב כמו שאנו מכירים היום, בכפוף לבדיקת פריסת מס וכו'.

6. משמעויות לעתיד

המס שישלם בעתיד העובד כזקיפה בגין השלמת הפיצויים הוא בגין הסכום שמעל מה שנותר אחרי שהפחתנו מתקרת הפיצויים כפול הוותק, את סכום הפיצויים שלא מוסה.

זאת לפי הדוגמה לעיל. סך הפיצויים שלא מוסה= כל מה שהפקדנו לפיצויים עד היום, וכל מה שנפקיד לפיצויים מינואר מתחת לתקרת הפיצויים, כלומר מתחת ל- 8.33% משכר של 32,000 ₪.

אילה אבני- יועצת פנסיונית, מנכ"ל

 

קראו עוד על ייעוץ פנסיוני לארגונים

מתעניינים לגבי ייעוץ פנסיוני / פרישה? צרו קשר!
איילה אבני

איילה אבני

אילה הינה יועצת פנסיונית אובייקטיבית ברישיון משרד האוצר, חברת הוועדה המקצועית בענף החיסכון ארוך הטווח, ובעלת ניסיון בתחום הפנסיוני משנת 1997.

אילה בעלת תואר ראשון בכלכלה וניהול מאוניברסיטת בן גוריון והיא עברה בהצלחה את כל הבחינות מטעם רשות ני"ע לייעוץ השקעות.

סיטרין ייעוץ פנסיוני הוקמה מתוך אמונה רבת שנים כי הייעוץ הפנסיוני חייב שיהיה אובייקטיבי.

תפריט נגישות