משיכת כספים מקופות גמל עם צבירה נמוכה

1. משיכת כספים מקופות גמל עם צבירה נמוכה – מה הוחלט?

במהלך תקופת החגים, ביום 10.9.13 אישרה ועדת הכספים בכנסת תקנות חדשות המאפשרות פדיון פטור ממס מחשבונות של קופות גמל בעלי צבירה של עד 7000 ₪, וב 15/11/2015 תוקן החוק והסכום הועלה ל 8,000 ₪.

2. משיכת כספים מקופות גמל עם צבירה נמוכה – למי זה רלוונטי?

ההנחיות חלות על קופות גמל לשכירים ולעצמאים, הן לגבי מרכיב התגמולים בקופה והן לגבי הפיצויים, ללא צורך באישור מס מפקיד שומה.

3. ומה עם הפיצויים?

יובהר כי רשות המיסים החליטה להעניק פטור ממס גם על מרכיב הפיצויים בקופה למרות שהחוק אינו מאפשר זאת, ולכן פועלת במקביל להתאמת החוק למדיניות זו.

4. מה המשמעות?

גם אם אדם ניצל כבר את מלוא הפטור ממס על כספי הפיצויים, יזכה לפטור נוסף של עד 8000 ₪. כמו כן פטור זה לא ייכלל בנוסחת השילוב החדשה (תיקון 190) ולכן לא יפגע בחלק הקיצבה הפטורה בגיל הפרישה כתוצאה ממשיכה זו.

5. באילו תנאים נוכל למשוך את כספי הצבירה בקופות?

במקור ניתן היה לפדות רק כספים שהיו בקופה, ולא הועברו אליה, או ממנה לחשבון קופה אחרת החל מיום 1.1.14, כלומר החשבון בקופה לא שימש לאיחוד או פיצול חשבונות ממועד זה; על אף האמור לעיל – מי שהגיש בקשה למשיכת כספים מתאריך 1 בינואר 2016 ועד 31 במרץ 2017 – היתרה בחשבונו בקופת הגמל הייתה צריכה להיות עד לסך 8000 ש"ח ביום 31 בדצמבר 2015.

6. ואם העמית בחר שלא לפדות?

החל מינואר 2016 קופת הגמל רשאית לגבות דמי ניהול מינימאליים של 6 ₪ בחודש. זאת במקום דמי ניהול מקסימאליים של 1.05% מהיתרה הצבורה בכל שנה.

7. איך נדע שבאפשרותנו למשוך את הכספים?

אגף שוק ההון במשרד האוצר הנחה את הגופים המנהלים את קופות הגמל לשלוח 2 הודעות לעמיתים:

  1. זכותו למשיכת הכספים כאמור לעיל
  2. משמעות הותרת הכספים בקופה מבחינת עלויות דמי הניהול שייגבו מהעמית.

 

קראו עוד על ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי ללקוחות פרטיים

מתעניינים לגבי ייעוץ פנסיוני / פרישה? צרו קשר!
איילה אבני

איילה אבני

אילה הינה יועצת פנסיונית אובייקטיבית ברישיון משרד האוצר, חברת הוועדה המקצועית בענף החיסכון ארוך הטווח, ובעלת ניסיון בתחום הפנסיוני משנת 1997.

אילה בעלת תואר ראשון בכלכלה וניהול מאוניברסיטת בן גוריון והיא עברה בהצלחה את כל הבחינות מטעם רשות ני"ע לייעוץ השקעות.

סיטרין ייעוץ פנסיוני הוקמה מתוך אמונה רבת שנים כי הייעוץ הפנסיוני חייב שיהיה אובייקטיבי.

תפריט נגישות