קרנות השתלמות- למה זה כדאי לי? שאלות ותשובות לשנת 2017

מדובר בתכנית החיסכון לטווח קצר, הטובה ביותר במשק- מה מקורה?

קרנות השתלמות הן קופות, אשר יועדו במקור להשתלמויות מקצועיות, על מנת שהחוסך בהן יוכל לשמור על מעמדו והידע המקצועי שלו; זו הייתה הכוונה, לפחות.

בשל כך הוקמו קרנות, פטורות ממס עד לתקרה מסוימת, שלאחר שלוש שנות חיסכון יוכלו לשמש למימון ההשתלמות הרצויה, כאמור.

כפי שקורה כיום ברוב המקרים, רוב החוסכים מבקשים לפדות את קרן ההשתלמות שלהם לצורך מגוון שימושים, ולאו דווקא למימון השתלמות בפועל. לשם כך ניתן למשוך את הכספים בפטור ממס לאחר שש שנים מרגע פתיחתה.

כספים בקרן השתלמות ניתנים לניוד בין בתי השקעות וחברות ביטוח, וע"י כך משרתים את רצונו והעדפותיו של החוסך מבחינת מיקום הקרן, מסלול ההשקעות הרצוי לו ומאפשרים דחיית מס על רווחים לגבי הכספים שהופקדו מעל התקרות.

בנוסף ניתן לקחת הלוואה מוטבת (בריבית נמוכה, לרוב, ממה שגובות חב' האשראי) מבית ההשקעות המנהל את הקרן, כנגד חלק מהכספים המצויים בקרן.

לרוב, קרן ההשתלמות נחשבת למכשיר ההשקעות הכדאי ביותר מבחינת פשטות המוצר, גמישות המאפיינים שלו, עלותו והטבות המס שהוא מאפשר, ולכן – לנוחיותכם קיבצנו מספר שאלות ותשובות שונות בנושא קרנות השתלמות:

היכן פותחים קרן השתלמות?

בכל אחת מעשרות בתי השקעות וחברות ביטוח במדינת ישראל, שקרנות השתלמות הן חלק ממלאי המוצרים שהם משווקים. כמו כן,  ניתן לפנות אל סוכן הביטוח או ישירות אל בית ההשקעות ולדבר עם משווק ישיר העובד במקום. ההצטרפות הקלה והפשוטה הנה באמצעות טופס הצטרפות ייעודי של אותו בית השקעות, במידה ואנו יודעים למי כדאי להצטרף, ואין צורך בייעוץ מקצועי.

 מי יכול לפתוח לעצמו קרן השתלמות?

שכיר יכול לפתוח קרן רק במקביל להפקדת המעסיק , כיוון שהתנאי לכך ששכיר יוכל להפקיד כספים בקרן השתלמות הוא, שהפקדת העובד תהיה לפחות שליש מהפקדת המעסיק.

עצמאי, לעומת זאת, יכול לפתוח קרן השתלמות ולהפקיד בה כספים כראות עיניו, בכפוף לכך שיש ברשותו תעודת "עוסק מורשה" או "עוסק פטור".

איך מבוצעות ההשקעות בקרן ההשתלמות?

ברוב בתי ההשקעות יש קרנות במסלולים מגוונים, החל מאלו המנוהלות בידי מנהל השקעות אקטיבי, שבוחר (במסגרת ועדת השקעות, לרוב) את מדיניות ההשקעה, במסלולים כלליים בעיקר, וכלה בקרנות עם שיעור מסוים שעד אליו התיק יהיה מושקע במניות.  ישנן קרנות המתמחות במוצרי השקעה ייחודיים, כגון מסלול אג"ח מדינה, מסלול מחקה מדד\ים, או מסלול מנייתי ובחלק מבתי ההשקעות ניתן אף למצוא קרנות במסלולי IRA, שמטרתם לאפשר ללקוח לבצע רכישה ומכירה של מוצרי השקעה באופן עצמאי במסגרת ההשקעה שלו בקרן.

מינואר 2016 כל תכניות החיסכון הפנסיוני מחוייבות להציג מסלולים "מותאמי גיל". ההוראה אמנם לא מחייבת את קרנות ההשתלמות, אולם בשטח יש יותר ויותר בתי השקעות, שאימצו לעצמן את המודל, ומציגות אותו ללקוחותיהם.

מתעניינים לגבי ייעוץ פנסיוני / פרישה? צרו קשר!

כמה אני יכול להפקיד כדי ליהנות מהפטור על המס?

בקרן השתלמות לשכיר ישנה תקרה, המקנה פטור מלא ממס על רווחי הון, שלא השתנתה מזה שנים, ועומדת על שכר של 15,712 ₪ בחודש. באופן מסורתי, רוב המעסיקים מפקידים לקרן השתלמות 7.5% משכר העובד,  ומנכים משכר העובד 2.5% כלומר יחדיו ההפקדה מסתכמת ל 10% מהשכר. כל עוד שיעורי הפקדה אלה הנם משכר שאינו עולה על התקרה, קיימות 2 הטבות מס:

  1. כל הצבירה בקרן ההשתלמות פטורה ממס רווחי הון, הן לשכיר רגיל והן לשכיר בעל שליטה.
  2. כל הפקדת המעסיק אינה נחשבת כתוספת שכר לעובד, ולכן העובד מקבל הטבת מס כפעולה "עוקפת שכר". הטבת המס מתבטאת בשיעור המס השולי בשכר (תלוי בגבה השכר) ובאי תשלום של ביטוח לאומי ומס בריאות, שהם עוד הטבה של כ- 10%. כאשר מדובר בשכיר בעל שליטה, הטבת המס הנה באותם תנאים , אך רק בגין הפקדה של עד 4.5% משכר העובד. 

בקרן השתלמות לעצמאי, לעומת זאת, קיימות תקרות שונות לעניין הטבת המס בגין ההפקדה השוטפת, ובגין הרווחים בגין הצבירה בקרן.

  1. "התקרה המוטבת" – הטבה שמקנה פטור על מס רווחי הון במשיכת הכספים, במלאת שש שנים ואילך למן פתיחת הקרן (או שלוש, אם אנחנו בעניין של מימון השתלמות מקצועית), ועד לתקרת הפקדה שנתית של 18,240 ₪, או חודשית בסך 1520 ₪ (דומה  ל- 1571 ₪ שמפקיד העובד ביחד עם המעסיק)  זאת, ללא תלות בהכנסה החייבת של העצמאי.
  2. הטבת המס לגבי ההפקדה של העצמאי, שהנה  הטבת מס מסוג "ניכוי"; זוהי הוצאה המשמשת להפחתת ההכנסה החייבת במס. ניתן להפקיד עד  4.5% מהכנסה החייבת במס בפועל, עד למקסימום הכנסה של 260,000 ₪ בשנה,  כלומר 11,700 ₪  בשנה, ולקבל הטבת מס. ההטבה הנה  החזר מס על ההפקדה עצמה, המתבטא בתשלום מופחת של מס הכנסה וביטוח לאומי.

מה קורה אם אני שכיר וגם עצמאי?

שוב, נבחין בין פטור ממס רווחי הון להטבת המס בגין ההפקדות:

  1. מבחינת פטור ממס רווחי הון משתמשים ב 2 תקרות, תקרת הפקדה מוטבת לשכיר ועוד תקרת הפקדה מוטבת לעצמאי;  תקרה לשכיר 1571 ₪ (לפי 7.5%+2.5% משכר 15712 ₪), ובנוסף תקרת עצמאי 1520 ₪ בחודש. כלומר סה"כ הפקדה חודשית של 3091 ₪ תהיה פטורה במשיכה ממס רווחי הון.
  2. חישוב הטבת המס בהפקדה – לוקחים הכנסה כוללת של 21666 ₪ בחודש (לפי התקרה השנתית לעצמאים שהנה 260,000 ₪),  וממנה מפקידים הכנסה כשכיר 7.5% + 2.5% משכר 15712 ₪ (ואם בעל שליטה – יפקיד משכר זה לפי 4.5% מעסיק ועוד 1.5% עובד) כלומר תיוותר הכנסה של 5955 ₪ וממנה אפשר להפקיד עוד 4.5% כעצמאי ולקבל על כך ניכוי.

מה אם אחרוג מהתקרות?

ניתן להפקיד מעל התקרות, לכך יש 2 משמעויות:

  1. חריגה מהתקרה לעניין מס רווחי הון- קרן ההשתלמות תחשב בנפרד את הכספים שחרגו מהתקרה, והמס על הרווחים בגין כספים אלה ינוכה כאשר תתבצע המשיכה בפועל. גם כאן יש הטבה, כיוון שחישוב המס הוא במימוש בלבד, בקיזוז ההפסדים, אם היו.
  2. חריגה מהתקרה לגבי הטבת מס על ההפקדות: לשכירים תתבצע זקיפת מס על חלק המעסיק שחרג מהתקרה, ולעצמאים ההפקדה לא תקבל ניכוי, כלומר הקטנת ההכנסה בגבה הפקדה זו לצורך תשלום מס.

כמה זה עולה לי?

מנהל הקרן יכול לגבות עד 2% מהצבירה (!), וראינו זאת לא מעט פה במשרד. עמיתים שנרדמים בשמירה יכולים להגיע למצב הזה בהחלט.  יחד עם זאת,  התחרות העזה בין בתי ההשקעות, בשנים האחרונות, לחצה את המחירים כלפי מטה והיום רוב הקרנות יגבו מכם פחות מ 1% ואם ממש ירצו אתכם (בשל צבירות כספים גבוהות או מהלך גיוס מאסיבי של הקרן), לעיתים יירדו עד 0.3% מצבירה.

מה אם אמשוך כספים לפני מליאת שש השנים שמקנות לי פטור?

על משיכת כספים לאחר שלוש שנות ותק, אך לפני "הבשלת" התוכנית לשש שנים,  ינוכה  מס לפי מדרגת המס השולי החל על העובד באותה שנה,  על הפקדות המעסיק וגם על הרווחים. יש לציין כי לגבי שכירים לא ינוכה מס על הפקדת העובד, כיוון שהוא ממילא לא קיבל הטבת מס בגין הפקדותיו.

מה לגבי משיכה מכמה קרנות במקביל?

משיכה מקרנות מרובות אפשרית, לפי עיקרון של החלת ותק הקרן שנפתחה מוקדם, על קרן שנפתחה במועד מאוחר יותר, ופדיון הכספים משתיהן מותר בעת ובעונה אחת בפטור ממס.

לדוגמא: אדם פתח קרן השתלמות בשנת 2010 ואחת נוספת בשנת 2014. אם ברצונו למשוך את הכספים משתי הקרנות בשנת 2016 (שש שנים מרגע פתיחת הקרן הראשונה) – יבקש מהקרן הותיקה "מכתב השלכת ותק" ויציג אותו בפני בית ההשקעות של הקרן הצעירה יותר; באופן זה יתאפשר לו למשוך את סך הכספים משתי הקרנות גם יחד.

יש לציין שניתן לבצע החלת ותק (קרן בת 6 שנים, לפחות, על קרן צעירה מ 6 שנים) בין כל 2 קרנות של שכיר, או בין קרן של עצמאי וקרן של שכיר, אך לא בין 2 קרנות של עצמאי!

במידה וכבר נפדו כספים מקרן השתלמות – הקרן תיסגר להפקדות חדשות, ולא יהיה ניתן לשוב ולהשתמש בותק שלה על מנת להחילו על קרן נוספת.

מתעניינים לגבי ייעוץ פנסיוני / פרישה? צרו קשר!
איילה אבני

איילה אבני

אילה הינה יועצת פנסיונית אובייקטיבית ברישיון משרד האוצר, חברת הוועדה המקצועית בענף החיסכון ארוך הטווח, ובעלת ניסיון בתחום הפנסיוני משנת 1997.

אילה בעלת תואר ראשון בכלכלה וניהול מאוניברסיטת בן גוריון והיא עברה בהצלחה את כל הבחינות מטעם רשות ני"ע לייעוץ השקעות.

סיטרין ייעוץ פנסיוני הוקמה מתוך אמונה רבת שנים כי הייעוץ הפנסיוני חייב שיהיה אובייקטיבי.

תפריט נגישות