תיקון 12 לחוק הפיקוח על שרותים פיננסים – תיקון סעיף 20 א' לחוק קופות הגמל

1. ממתי נכנס תיקון 12 לתוקף?

פברואר 2016 .

2. על מה דובר מבחינת כוונת משרד האוצר?

מעסיק לא יכול להתנות את שיעור הפקדותיו משכר העובד, בזהות המוצר הפנסיוני. זאת, לרבות השיעור משכר העבודה שמשולם לרכישת אי כושר עבודה, וללא שום קשר לשיעור הפקדת העובד.

ובעברית- שיעור הפקדת המעסיק שאינו לפיצויים לא מותנה באם בחר העובד ביטוח מנהלים (בדר"כ נהוג היום: 5%+ עלות אי כושר עד 2.5%) , או קרן פנסיה (בין 5% ל- 7.5%) , או קופת גמל ( בדר"כ 5%).

התיקון הבהיר כי בנוסף לחוסר ההתנייה לעיל, נקבע כי אם קיימת שונות בשיעורי ההפקדות למוצרים פנסיונים מסויימים בגין העובד עצמו, יהיה העובד זכאי לשיעור ההפקדה הגבוה מבין השיעורים הקיימים במוצריו הפנסיונים, עד לתיקון הדין או ההסכם.

חיבור שני הסעיפים לעיל = שיעור ההפקדה של המעסיק יהיה זהה, ללא קשר לסוג המוצר הפנסיוני בו בחר העובד, ויהיה לפי הגבוה מבין שיעורי ההפקדה למוצרים השונים.

הנחיה זו אילולא התערבות נשיאות הארגונים העסקיים, הייתה משפיעה דרמטית על התקציב הפנסיוני שמעמיד המעסיק לעובדיו.

למרות שהיו קיימות כמה פרשנויות לתיקון הזה מבין עו"ד המובילים, המתמחים בדיני עבודה, הפרשנות היחידה שנותרה, והיא גם הפרשנות החד משמעית והכוונה של משרד האוצר (גרסת "בית שמאי") יישור לשיעור ההפקדה הגבוה ביותר האפשרי, לרבות אי כושר, או במילים פשוטות, המעסיק ישלם בנוסף לשיעור מרכיב הפיצויים- 7.5% בגין תגמולי מעסיק ואי כושר. כך גם לגבי פיצויים- יישור ל- 8.33%.

3. הסכם קיבוצי כללי להגדלת שיעורי ההפקדה למוצר פנסיוני- 22.2.16

ההסכם שנחתם בוועדת הכספים הנו בין נשיאות ארגונים העסקיים לבין ההסתדרות הכללית.

הגדלת שיעור ההפקדה לתגמולים- 2 פעימות:

א. פעימה ראשונה – מה – 1.7.16:

שיעור ההפקדה לתגמולי עובד- 5.75%
שיעור ההפקדה לתגמולי מעסיק- 6.25%

ב. פעימה שנייה – מה- 1.1.17:

שיעור ההפקדה לתגמולי עובד- 6%
שיעור ההפקדה לתגמולי מעסיק- 6.5%
שיעור ההפקדה לפיצויים- בשיעור שלא יפחת מ- 6%.

4. הפקדות לאי כושר עבודה

הפקדת המעסיק למוצר פנסיוני שאינו קרן פנסיה תכלול הפקדה לכיסוי ביטוחי זה, בשיעור שהנו מעל 5% לתגמולים, ובלבד ששיעור ההפקדה הכולל לתגמולים ואי כושר מצד המעסיק לא יעלה על 7.5%. כל זאת בתנאי שלא יפחת הכיסוי מ- 75% מהשכר המבוטח של העובד.

5. הפקדות לפיצויים

לא יקטין מעסיק חדש לעובד את רכיב הפיצויים בפוליסה קיימת, וכן העובד יכול להחליף מוצר פנסיוני ללא גריעה בשיעור ההפקדה.

6. תוקף ההסכם

תוקפו של הסכם זה מותנה בהוצאת צו הרחבה על הוראותיו על כל העובדים במשק. עד כניסת ההסכם לתוקף, אמור להיות מותאם תיקון 12 המקורי בחוק.

כמו כן, יתוקן ויותאם נוסח האישור הכללי בדבר תשלומי מעסיקים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורין, לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין.

7. עיצומים כספיים

הפרה של סעיף 20 לחוק מהווה עבירה פלילית ועלולה לחשוף את המעסיק לקנס בגבה של עד כ- 1.8 מליון ₪ או שנת מאסר בפועל.

8. מי החוגג מהמהלך?

כנראה שהעובדים, ואולם המעסיקים יצטרכו "למצוא" את התקציב הנוסף הזה, אולי בדרכים אחרות.

 

(מתוך מאמר מקצועי "שינויי החקיקה בתחום הביטוח הפנסיוני- איך זה משפיע עלינו", מאת אילה אבני, 01/2016, סיטרין ייעוץ פנסיוני)

קראו עוד על ייעוץ פנסיוני לחברות

מתעניינים לגבי ייעוץ פנסיוני / פרישה? צרו קשר!
איילה אבני

איילה אבני

אילה הינה יועצת פנסיונית אובייקטיבית ברישיון משרד האוצר, חברת הוועדה המקצועית בענף החיסכון ארוך הטווח, ובעלת ניסיון בתחום הפנסיוני משנת 1997.

אילה בעלת תואר ראשון בכלכלה וניהול מאוניברסיטת בן גוריון והיא עברה בהצלחה את כל הבחינות מטעם רשות ני"ע לייעוץ השקעות.

סיטרין ייעוץ פנסיוני הוקמה מתוך אמונה רבת שנים כי הייעוץ הפנסיוני חייב שיהיה אובייקטיבי.

תפריט נגישות