מוטי לפיד, פנסיונר

מוטי לפיד, פנסיונר: "הייתי עד  להשתתפותך בפגישה/דיון עם נציגי חברת הביטוח (מהגדולות בישראל), באשר אופן הצגת הפרזנטציה, הצגת החומר וניתוחו, מאבקך העיקש והצודק ללא פשרות מכל מין וסוג תוך ייצוג הלקוח שלך  באמונה, באומץ, במקצועיות ראויה לציון ובנחישות ללא כל סייג."


לכבוד

איילה אבני – יועצת  פנסיונית  ברישיון משרד האוצר

סיטרין  יועצים.

הנדון:חוות דעת

כנאמר : " אין חכמה  ואין מלאכה  בעולם שלא תוכל  להיות תפארת  לעושיה

ותפארת לו מן האדם , ובלבד שיהיה  נותן עיניו ולבו ומוסר נפשו

עליה , לעסוק בה באמונה ובגבורה " .

בעונג רב אני רושם חוות דעת זו הואיל ואני סבור כי מגיע גם מגיע לך ובזכות יתרה. 

ראיתי כיצד התמודדת עם חומר רב ועצום בן מאות מסמכים עם תיק "וותיק" ומורכב למדי,

ראיתי כיצד הצלחת בתבונה ובחוכמה להכין תיק מנותח לתלפיות,

הייתי עד  להשתתפותך  בפגישהדיון עם נציגי חברת הביטוח (מהגדולות בישראל), באשר אופן הצגת הפרזנטציה, הצגת החומר וניתוחו, מאבקך העיקש והצודק ללא פשרות מכל מין וסוג תוך ייצוג הלקוח שלך באמונה, באומץ, במקצועיות ראויה לציון ובנחישות ללא כל סייג,

את אכן ראויה אפוא להערכה רבה.

ובכל לשון של תודה – על החיוך, הידידות, התמיכה והעידוד – תודות.

[על פי שבת  י"א]

"גם אם יהיו כל האילנות קולמוסין וכל הימים דיו, אין דיו כדי לכתוב את תודתי והערכתי".

מוטי לפיד .

מתן ייעוץ נוסף לשאלות שהועלו ע"י העובדים ומתן המשך טיפול גם לאחר קבלת הייעוץ.

ועל כל אלה אני מלא הערכה.

בהצלחה בהמשך הדרך.

אני בטוח בהצלחתך!!!!!!

אמליץ עליך בחום.

ניתן להתקשר אלי בטלפון 050-6554933, אשמח.

דוד הלר

 

קראו עוד על ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי ללקוחות פרטיים