חשיבות החיסכון הפנסיוני

בכל חודש מפקידים העובד והמעסיק כספים עבור חיסכון פנסיוני, וזאת בהתאם לדרישות החוק. הפקדות אלה נהנות מהטבות מס ונצברות עבור העובד במהלך תקופת עבודתו.

החיסכון הפנסיוני נועד להבטיח לעובד ולבני משפחתו הכנסה נאותה במקרה של הפסקה צפויה או פתאומית ביכולת ההכנסה כתוצאה מאחד מהגורמים הבאים:

  • פרישה לפנסיה
  • נכות- אבדן כושר עבודה
  • פטירה

פרישה לפנסיה

בגיל הפרישה קיימים בדרך כלל כ-3 מקורות מהם עתיד הפורש להתקיים:

הרובד הראשון – הביטוח הלאומי

הזכויות מהביטוח הלאומי קבועות בחוק ומבטיחות הגנה כלכלית בסיסית לכל אזרחי מדינת ישראל. כל עובד מבוטח באמצעות חוק זה ללא כל קשר לרמת הכנסתו, והזכויות המוענקות ע"י הביטוח הלאומי ברובן אינן קשורות לגובה השכר והן קבועות בגודלן.

הרובד השני – הביטוח הפנסיוני באירגון

צבירת הזכויות של העובד בתוכניות הפנסיה השונות הנהוגות במקום עבודתו במשך כל השנים. הזכויות הצבורות הן פונקציה של פרמטרים אישיים כמו: מספר שנות החיסכון, גובה השכר המבוטח במהלך השנים, טיב המוצרים הפנסיונים, ונתונים חיצוניים אחרים כמו: שינוי בתוחלת החיים הכללית, ומצב שוק ההון.

הרובד השלישי – ביטוח ו/או חסכון אישי

אלה הם חסכונות נוספים שהעובד מפקיד אליהם באופן אישי ולא דרך מקום העבודה. הזכויות ברובד זה מאופיינות בכך שהן נרכשות ע"י העובד באופן עצמאי במטרה להתאים את רמת זכויותיו הכוללת להעדפותיו ולרצונותיו.

במרבית המקרים החיסכון הפנסיוני (הרובד השני) מהווה את הנדבך המרכזי ממנו ניתן להתקיים לאחר גיל הפרישה.

ביטוח אבדן כושר עבודה

הביטוח הפנסיוני בארגון כולל ביטוח למקרה של אבדן כושר ככיסוי נוסף הנרכש ע"י המעסיק ועל חשבון המעסיק לכל העובדים. הביטוח מכסה 75% מהשכר הפנסיוני של העובד, למקרה שחלילה לא יוכל לעבוד מחמת מצב בריאותו, כתוצאה ממחלה או תאונה. הכיסוי מתבטא בקיצבה חודשית כל עוד העובד לא כשיר לעבודה ועד גיל הפרישה עצמו.

ביטוח למקרה פטירה

הביטוח מכסה מצב פטירה של העובד, ונרכש מתוך ההפקדות החודשיות:

בקרנות הפנסיה הכיסוי מתבטא בקיצבת שאירים חודשית שתינתן לאחר הפטירה לבן/בת הזוג לכל החיים, ולילדים עד גיל 21, ותחושב לפי השכר של העובד ומסלול הביטוח שבחר.

בביטוחי מנהלים ניתן למוטבים סכום חד פעמי במקרה פטירה, וסכום הביטוח יקבע מראש לפי בחירת העובד.

קראו עוד על:

 

מתעניינים לגבי ייעוץ פנסיוני / פרישה? צרו קשר!
איילה אבני

איילה אבני

אילה הינה יועצת פנסיונית אובייקטיבית ברישיון משרד האוצר, חברת הוועדה המקצועית בענף החיסכון ארוך הטווח, ובעלת ניסיון בתחום הפנסיוני משנת 1997.

אילה בעלת תואר ראשון בכלכלה וניהול מאוניברסיטת בן גוריון והיא עברה בהצלחה את כל הבחינות מטעם רשות ני"ע לייעוץ השקעות.

סיטרין ייעוץ פנסיוני הוקמה מתוך אמונה רבת שנים כי הייעוץ הפנסיוני חייב שיהיה אובייקטיבי.

תפריט נגישות