תקנון אחיד בקרן פנסיה והכיסוי לאובדן כושר עבודה – מה שחשוב לדעת

מאי 2018

באנר פיצויים

פשר הקשר בין התקנון האחיד של קרנות הפנסיה שייכנס לתוקף ב 1.6.18, ובין הכיסוי לאי כושר, חשוב יותר מתמיד

בעוד מספר ימים ייכנס לתוקף התקנון האחיד בקרנות הפנסיה.

עד כה, לכל קרן פנסיה היה תקנון משלה, ולמרות שכל התקנונים די דומים, עדיין היו הבדלים ביניהן.

יתרה מזאת, מסלולי הביטוח השונים בכל קרן פנסיה יכלו לבלבל כל בר דעת, הן בשמות השונים שנתנה כל קרן פנסיה לאותו מסלול ביטוחי, והן במגוון המסלולים הביטוחיים בכל קרן פנסיה.

מטרת אחידות התקנון הנה מטרה נעלה מחד, שכן הצרכן הפשוט יוכל לבחור את קרן הפנסיה שלו ע"פ פרמטרים נגישים כגון: תשואות בטווחי זמן שונים, דמי ניהול, שירות וגודל הקרן. מאידך, האחידות יוצרת מוצר פיננסי ארוך טווח שהנו מוצר מדף, ואין שום יכולת לקרן פנסיה כזו או אחרת ליזום תנאים מיטיבים לעמיתים בדרך יצירתית כזו או אחרת. התקנון נוצר ע"י בית היוצר – רשות שוק ההון, בשמו החדש.

הכיסוי הביטוחי בקרנות הפנסיה – המצב עד היום

איך נקבע גבה הכיסוי הביטוחי של העמית לגבי קיצבת נכות (או בשמו האחר- קיצבת אבדן כושר עבודה), וקיצבת שאירים (ביטוח למקרה פטירה)? 3 פרמטרים:

• גיל תחילת ותק של העמית- גיל כניסה מאוחר יותר משמעותו עלות ביטוחית גבוהה יותר.
• השכר המבוטח שממנו נגזרות הקיצבאות של הכיסוי הביטוחי,
• המסלול הביטוחי בו בחר העמית.

לפני התקנון האחיד היה מגוון רחב של מסלולים ביטוחיים.

כך, לאלטשולר שחם היו 7 מסלולים ביטוחיים, ואילו למגדל מקפת- 36 מסלולים.

מהו מסלול ביטוחי? כך נקבע כיצד לנווט בין גבה הכיסוי לקיצבת נכות, קיצבת שאירים והפנסיה בגיל הפרישה.

זאת בכדי לתת גמישות מסוימת לעמית, ברצונו לרכוש ביטוח לנכות ושאירים, שעלותם משפיעה על החיסכון בתום התקופה.

הכיסוי הביטוחי בקרנות הפנסיה – לאחר כניסתו לתוקף של התקנון האחיד

בתקנון האחיד יהיו 7 מסלולים בלבד.

יתרה מזאת, השינוי המהותי שייכנס לתקנון האחיד הוא העלויות של הכיסוי לאבדן כושר עבודה.

כיוון שהאוצר הנחה את קרנות הפנסיה להפחית את העלות לכיסוי זה מאז ינואר 2013 מתוך העובדה שקרנות הפנסיה חישבו את העלות בהנחה לא מציאותית, לפיה מקבל קיצבת נכות יקבל אותה עד גיל הפרישה ולא יחזור לעבודה, נוצרו גרעונות אקטוארים כמעט בכל קרנות הפנסיה עד שנת 2018. מדוע? העלות עבור הכיסוי היתה נמוכה מדי.

כעת הוחלט לייקר את העלות , כשהפערים נעים בסביבות פי 2 , תלוי במין העמית, ומה גיל ההצטרפות.

לפיכך, הצטרפות של גבר מגיל 42 צפונה לקרן פנסיה לא יקנה לו כיסוי מקסימלי לנכות ושאירים.

כך, לפי התקנון האחיד, אם עמית שמצטרף בגיל 30, בשכר של 10,000 ₪, בוחר בכיסוי מקסימלי לנכות ושאירים, יהיה מבוטח לפי 7,500 ₪ קיצבה חודשית בקרות אירוע של אבדן כושר עבודה- כלומר כיסוי של 75% , 10,000 ₪ קיצבת שאירים במקרה פטירה- כלומר כיסוי של 100%, והקיצבה הצפויה לו בגיל 67 מתוך החיסכון תהיה 9,299 ₪.

אם יבחר במסלול מינימום ביטוח, כגון: 37.5% נכות, 40% שאירים, יקבל קיצבה בסך 9,719 ₪.

מוזמנים לקרוא עוד על פרישה לפנסיה:

עברתם את גיל 42 ורוצים להצטרף לראשונה לקרן פנסיה? אתם בבעיה

אך מה אם יצטרף בגיל 42 צפונה?

נניח שאותו עמית מצטרף בגיל 48, וגם אז ירצה כיסוי ביטוחי מקסימלי. הכיסוי לנכות יעמוד 3750 ₪ בלבד, והכיסוי לשאירים יעמוד על 9200 ₪.

מה יעשה העמית? ירצה שהמעסיק ירכוש עבורו אי כושר משלים מחברת הביטוח, כדי שייתן לו את ההשלמה עבור הכיסוי, כלומר ירכוש לו בפוליסה לאבדן כושר עבודה עוד כיסוי של 3750 ₪, בכדי שיהיה מבוטח בכיסוי מלא של 75%.

יוער כי עד היום, פעולה זו היתה מאוד שכיחה בקרב אוכלוסיות עובדים, שהמעסיק רכש עבורם "אי כושר בעלות מפעלית", והכיסוי הזה נתן מענה הן לשכר המבוטח בביטוח מנהלים, והן לשכר המבוטח בקרן הפנסיה.

הסיבות למהלך זה היה שדרוג הכיסוי עבור אבדן כושר עבודה שיגיע מחברת הביטוח, ויקנה הגדרה עיסוקית , במקום ההגדרה בקרנות הפנסיה שלא השתנתה עד היום: " הזכאות לאבדן כושר עבודה ניתנת לאדם שנבצר ממנו לעבוד בעבודתו או עבודה הולמת אחרת, התואמת את השכלתו, ניסיונו, הכשרתו".

כמו כן, הכיסוי "המפעלי" יכול שהיה בתנאים של "אי קיזוז מביטוח לאומי". במקרים כאלה רכשו העמיתים מינימום קיצבת נכות בקרן הפנסיה, כיוון שנוצר כיסוי מלא עבור כל השכר המבוטח מחברת הביטוח.

פתרון נוסף היה פוליסה הקרויה לרוב בשם "מטריה ביטוחית" , שניתן היה לרכוש אותה בתנאים שונים בכל חברת ביטוח, והיא נתנה מענה להגדרה העיסוקית, ללא רכישת כיסוי נוסף מקביל לכיסוי הקיים בקרן הפנסיה.

אבל, בהתאם לחוזר האוצר מלפני מספר חודשים, לא ניתן לרכוש כיסוי עבור אבדן כושר עבודה בגין שכר המבוטח בקרן הפנסיה.
כמו כן, עד היום אף חברת ביטוח לא קיבלה אישור לפוליסת "מטריה ביטוחית", ולא ניתן לרכוש כזו כבר מ 08/2017.

מה יעשה העמית שיש לו תת ביטוח לעניין אבדן כושר עבודה בקרן הפנסיה, וגם, רחמנא ליצלאן, רוצה הגדרה עיסוקית בקרות ארוע כזה, חלילה?

יכול לרכוש בעצמו באופן פרטי עוד פוליסה עבור אבדן כושר עבודה. לא פשוט תפעולית ובטח שמייקר את ההוצאה עבור כל המכלול הפנסיוני לעובד, והרי כל השכירים הגדילו את שיעורי ההפקדה בגין צו ההרחבה האחרון- זוכרים?

אופציה שניה – יישאר בתת כיסוי.

לגבי ההגדרה העיסוקית שאף מבוטח לא יכול לרכוש היום, המבוטח נשאר עם ההגדרה שהנה יותר רחבה לגבי יכולותיו העיסוקיות בקרות אירוע ביטוחי. האם כל שכיר זקוק להגדרה עיסוקית? ממש לא, אבל יש שכירים שההגדרה הזו ממש קריטית עבורם.

סיכום – למה הדבר גורם?

שוב המוצר שהנו קרן פנסיה הוא מוצר שבמקרים מסויימים הנו נחות לעניין הכיסוי הביטוחי לגבי אבדן כושר עבודה.

שוב סוכני הביטוח ינפנפו בדגל "ביטוח מנהלים".

האם לכך התכוון המשורר?

האם המעסיקים יהיו מודעים למצב זה? האם בכך שיצרפו את העובדים לקרן הפנסיה, יחשבו שהעובד מכוסה דיו ובא לציון גואל? אני בספק.

לכל שאלה או עזרה מוזמנים לפנות לקבלת ייעוץ פנסיוני מקצועי ואמין אצל יועצת פנסיונית איילה אבני>>

מתעניינים לגבי ייעוץ פנסיוני / פרישה? צרו קשר!
איילה אבני

איילה אבני

אילה הינה יועצת פנסיונית אובייקטיבית ברישיון משרד האוצר, חברת הוועדה המקצועית בענף החיסכון ארוך הטווח, ובעלת ניסיון בתחום הפנסיוני משנת 1997.

אילה בעלת תואר ראשון בכלכלה וניהול מאוניברסיטת בן גוריון והיא עברה בהצלחה את כל הבחינות מטעם רשות ני"ע לייעוץ השקעות.

סיטרין ייעוץ פנסיוני הוקמה מתוך אמונה רבת שנים כי הייעוץ הפנסיוני חייב שיהיה אובייקטיבי.

תפריט נגישות