קופת גמל להשקעה- השינוי שעושה את כל ההבדל

מהי קופת גמל להשקעה? רשות שוק ההון השיקה לפני כ- 4 שנים מכשיר השקעה עבור כספי פרט- קופת גמל להשקעה. מדובר במכשיר חיסכון פרטי לגמרי, נזיל בכל עת, בדיוק כמו כל תכנית חיסכון פרטית בבנק, קרנות נאמנות, תעודות סל, תיק מנוהל בבית השקעות וכו'. נקבע כי ניתן להשקיע בקופה זו עד 70,000 ₪ צמוד למדד יולי 2016, כלומר 71,337 ₪ נכון לשנת 2020. גם בקופה זו נשלם מס רווחי הון של 25% מהרווחים. אז מה הועילו חכמים? בניגוד לתוכנית פיננסית רגילה, המס על הרווחים ינוכה רק בפדיון הקופה, ולא בכל שנה כמו בכל תכנית רגילה, וזה ...

קרא עוד

אז מה עושים עם כל החל"ת הזה?

בוא נעשה קצת סדר לעובדים ולמעסיקים. הקטנת היקף משרה אם תוצע ע"י המעסיק, יכולה להתקבל בחיוב מצד העובד, או שהעובד יבחר בהתפטרות. אם בחר בהתפטרות, תהיה עזיבת העובד את המעסיק בנסיבות המזכות בפיצויי פיטורין, וכל המשתמע- תקופת הודעה מוקדמת, שימוע וכו'. כאן יש 3 מצבי מזג אוויר (לא כולל שרב): אם העובד חתום על סעיף 14, המעוגן בהסכם העבודה שלו, והמעסיק שילם לאורך כל תקופת עבודת שיעור של 8.33% מהשכר למרכיב הפיצויים בקופה פנסיונית מידי חודש, אזי המעסיק אינו חייב בתוספת תשלום פיצויים מעבר לסכום הנצבר בק ...

קרא עוד

קצבה מוכרת – או מי החביא לנו את הטבת המס בקצבת הפנסיה?

על מנת לקבל את הטבת המס הגבוהה ביותר בקצבה מחברת הביטוח, או מקרן הפנסיה, או משניהם, יש לבצע תחשיב כדאיות כלכלית. מדוע? כמו שופרסל, גם מס הכנסה לא דוגל בכפל מבצעים. אפשר למשוך פיצויים פטורים בתום תקופת העבודה לפי תקרת הפטור (12,240 ₪ לפי עדכון 2020) כפול הוותק במקום העבודה. ובדוגמה פשוטה, אם עבדנו עשר שנים ואז יצאנו לפנסיה, נוכל למשוך סכום פטור ממס, בסך של 122,400 ₪, שיכול להגיע מצבירת הפיצויים בקופות הפנסיוניות, או מהשלמת הפיצויים שהמעסיק מבצע בתום תקופת העבודה, או משני המקורות יחדיו. אבל!! ניצו ...

קרא עוד

תקרת הפקדה לקרן פנסיה עבור עצמאי – לשנת 2020

ריכזנו לשימושכם את תקרות ההפקדה לקרן פנסיה, לחוסכים במעמד עצמאי, התקפים לשנת המס 2020: נושא תקרה שנתית תקרת הכנסה מזכה לעצמאי 211,200 ש"ח תשלום מירבי לניכוי של 11% לסעיף 47 – עמית מוטב 23,232 ש"ח שיעור הפקדה מירבי בגובה 5.5% מהכנסה מזכה לסעיף 45א' 11,616 ש"ח סה"כ הפקדה: ניכוי + זיכוי (סעיף 47 + סעיף 45א') 34,848 ש"ח זיכוי 35% מגובה מההפקדה (המזכה) 4,065.6 ש"ח לתקרות הפקדה לקרן השתלמות לחוסכים במעמד עצמאי לשנת 2020 – לחצו כאן. ...

קרא עוד

תקרת הפקדה לקרן השתלמות עבור עצמאי – לשנת 2020

ריכזנו לשימושכם את תקרות ההפקדה לקרן השלתמות, לחוסכים במעמד עצמאי, התקפים לשנת המס 2020: נושא תקרה שנתית תקרת הכנסה קובעת לעצמאי לקרן השתלמות 265,000 ש"ח סכום הפקדה מירבי המותר בניכוי למס הכנסה (4.5% מההכנסה הקובעת) 11,925 ש"ח הפקדה מוטבת (פטורה ממס רווחי הון) 18,600 ש"ח לתקרות הפקדה לקרן פנסיה לחוסכים במעמד עצמאי לשנת 2020 – לחצו כאן. ...

קרא עוד

תקרת הפקדה לקרן השתלמות עבור עצמאי – לשנת 2019

ריכזנו לשימושכם את תקרות ההפקדה לקרן השלתמות, לחוסכים במעמד עצמאי, התקפים לשנת המס 2019: נושא תקרה שנתית תקרת הכנסה קובעת לעצמאי לקרן השתלמות 264,000 ש"ח סכום הפקדה מירבי המותר בניכוי למס הכנסה (4.5% מההכנסה הקובעת) 11,880 ש"ח הפקדה מוטבת (פטורה ממס רווחי הון) 18,480 ש"ח לתקרות הפקדה לקרן פנסיה לחוסכים במעמד עצמאי – לחצו כאן. ...

קרא עוד

תקרת הפקדה לקרן פנסיה עבור עצמאי – לשנת 2019

ריכזנו לשימושכם את תקרות ההפקדה לקרן פנסיה, לחוסכים במעמד עצמאי, התקפים לשנת המס 2019: נושא תקרה שנתית תקרת הכנסה מזכה לעצמאי 200,211 ש"ח תשלום מירבי לניכוי של 11% לסעיף 47 – עמית מוטב 23,232 ש"ח שיעור הפקדה מירבי בגובה 5.5% מהכנסה מזכה לסעיף 45א' 11,616 ש"ח סה"כ הפקדה: ניכוי + זיכוי (סעיף 47 + סעיף 45א') 34,848 ש"ח זיכוי 35% מגובה מההפקדה (המזכה) 4,065.6 ש"ח לתקרות הפקדה לקרן השתלמות לחוסכים במעמד עצמאי – לחצו כאן. ...

קרא עוד

קרנות פנסיה ברירת מחדל – התמונה המלאה

בחודש הבא יכנס לתוקפו השינוי בהסכמי ברירות המחדל מול קרנות הפנסיה; כדי למנוע מהמעסיקים בלבול ומבוכה, כדאי ללמוד ולהפנים את עיקרי השינוי. מאז ינואר 2008 קיימת חובת הפקדה לכל השכירים באשר הם החל מתום 3 חודשי העסקה או 6 חודשי העסקה, כתלות בקיומה של תכנית פנסיה לעובד או בהיעדרה. אם היה בידי העובד חיסכון פנסיוני, אזי יפקיד המעסיק לפי האפשרות הראשונה, רטרואקטיבית, ואם מדובר בהעסקת עובד לקראת סוף השנה, אזי עד 31 בדצמבר לאותה שנה, לפי המוקדם. מצב זה מותיר למעסיק ולעובד זמן קצר יחסית לפעול בנדון, ואם לא ...

קרא עוד

תקנון אחיד בקרן פנסיה והכיסוי לאובדן כושר עבודה – מה שחשוב לדעת

מאי 2018 פשר הקשר בין התקנון האחיד של קרנות הפנסיה שייכנס לתוקף ב 1.6.18, ובין הכיסוי לאי כושר, חשוב יותר מתמיד בעוד מספר ימים ייכנס לתוקף התקנון האחיד בקרנות הפנסיה. עד כה, לכל קרן פנסיה היה תקנון משלה, ולמרות שכל התקנונים די דומים, עדיין היו הבדלים ביניהן. יתרה מזאת, מסלולי הביטוח השונים בכל קרן פנסיה יכלו לבלבל כל בר דעת, הן בשמות השונים שנתנה כל קרן פנסיה לאותו מסלול ביטוחי, והן במגוון המסלולים הביטוחיים בכל קרן פנסיה. מטרת אחידות התקנון הנה מטרה נעלה מחד, שכן הצרכן הפשוט יוכל לבחור את קרן ה ...

קרא עוד

משיכת עודפים מקופות מרכזיות לפיצויים

פברואר 2018 א. במה מדובר? לפי חוזר רשות המיסים (מס ' 4.2017) מה- 11.6.17, קיים פירוט פעולות שהמעסיק נדרש לבצע בכדי לשמור על זכויות העובדים, בכל הנוגע לקופות מרכזיות לפיצויים. בתוך כך, נקבע כי המעסיק מחויב לבדוק האם נצברו בקופה המרכזית שברשותו "עודפים". החוזר מגדיר את אופן השימוש בעודפים אלה, והקשר בינם לבין ההפקדות השוטפות לעובדים. החוזר מגדיר את כללי המיסוי באם לא יבוצעו הפעולות הנדרשות.   ב. למה זה דחוף? הפעולות הנדרשות ע"י המעסיק, לרבות כל האישורים שיפורטו בהמשך חייבות להת ...

קרא עוד

פנסיה ברירת מחדל או פשוט מחדל? תלוי בפריזמה ממנה מתבוננים

הסכם ברירת מחדל ומדוע צריך כזה בכלל? מאז ינואר 2008 קיימת חובת הפקדה לכל השכירים באשר הם, החל מתום 3 חודשי העסקה או 6 חודשי העסקה, תלוי באם קיימת לעובד תכנית פנסיה, או הגיע למעסיק חסר כל חיסכון פנסיוני. אם היה בידי העובד חיסכון פנסיוני, אזי יפקיד המעסיק לפי האפשרות הראשונה, רטרואקטיבית, ואם מדובר בהעסקת עובד לקראת סוף השנה, אזי עד 31/12 לאותה שנה, לפי המוקדם. מצב זה מותיר למעסיק ולעובד זמן קצר יחסית לפעול בנדון. לא פעם שמעתי על עובדים רבים שלא דיווחו למעסיק כי קיימת להם תכנית פנסיונית גם בתום 3 ...

קרא עוד

קרנות השתלמות – למה זה כדאי לי? שאלות ותשובות

פברואר 2018 קרנות השתלמות הן תכנית החיסכון לטווח קצר, הטובה ביותר במשק – מה מקורן? קרנות השתלמות הן קופות, אשר יועדו במקור להשתלמויות מקצועיות, על מנת שהחוסך בהן יוכל לשמור על מעמדו והידע המקצועי שלו; זו הייתה הכוונה, לפחות. בשל כך הוקמו קרנות, פטורות ממס עד לתקרה מסוימת, שלאחר שלוש שנות חיסכון יוכלו לשמש למימון ההשתלמות הרצויה, כאמור. כפי שקורה כיום ברוב המקרים, רוב החוסכים מבקשים לפדות את קרן ההשתלמות שלהם לצורך מגוון שימושים, ולאו דווקא למימון השתלמות בפועל. לשם כך ניתן למשוך את הכספים ...

קרא עוד

תיקון תקנה 19 – חופש בחירת העובד בהפקדות הנוספות לפנסיה

  שלום לכולם, ב-25 לדצמבר 2017 הייתי בדיון דל משתתפים בוועדת הכספים בכנסת, שבמהלכו הוחלט על בשורה חדשה מבית רשות שוק ההון, שפעם קראתי להם בשם הכללי – "משרד האוצר". מדובר בתיקון חלק מתקנה 19 למס הכנסה. אמנם הבשורה הגיעה באיחור כבד, כיוון שחפרתי למשרד האוצר בנדון כבר לפני יותר משנה וחצי בעניין, ואני בטח לא היחידה, אבל טוב שהנושא תוקן כבר היום. על מה מדובר? קודם כל, הבעיה נוצרה על הגדלת שיעורי ההפקדות בגין צו ההרחבה האחרון הכללי במשק. זוכרים? כבר מינואר האחרון הפקדת העובד לא תפ ...

קרא עוד

הודות למשרד האוצר – המהפכה בקרנות הפנסיה כבר כאן

חשבתם על חיסכון בביטוחי מנהלים? תחשבו שוב שיח רב שנתי דן במושגים עלומים המשויכים לקרנות הפנסיה, כמו "וקטור הריבית", "סבסוד צולב בין העמיתים לפנסיונרים". מושגים אלה שימשו בין היתר את מרבית סוכני הביטוח כמרגליות למכירת ביטוחי מנהלים. שוודית מתקדמת? בוא נעשה סדר וננסה להבין מהי קרן פנסיה. קודם כל, זהו אפיק ההשקעה היחיד שמקבל סובסידיה מהמדינה באמצעות אג"ח מיועדות בלתי סחירות , בתשואה שנתית של 4.86%, צמודת מדד. 30% מכספי כל קרן פנסיה מושקעים באופן הזה. נכון לעכשיו, נכסי קרנות ...

קרא עוד

עדכון חשוב – לא ניתן לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה עד להודעה חדשה

‏03 אוגוסט 2017 ממטרים כבדים של רגולציה בחודש הכי חם בשנה כבר אמרנו? החל מה- 1.8.17, ועד למועד כתיבת שורות אלה, לא ניתן לרכוש כיסוי עבור אבדן כושר עבודה בקרב כל חברות הביטוח. במה מדובר? ב- 29.9.2016 משרד האוצר הוציא חוזר בשם "קווים מנחים לביטוח אבדן כושר עבודה", לפיו לא ישווקו פוליסות/כיסויים לאבדן כושר מאת חברת ביטוח כלשהי במתכונת הקיימת של חברות הביטוח, החל מה- 1.8.2017. במקום הפוליסות הקיימות, הוצעה פוליסת אבדן כושר חדשה, לפי חוזר האוצר, שהנה זהה לכל חברות הביטוח, ובה יש רובד בסיסי, ...

קרא עוד

השפעת קרן ברירת מחדל על המעסיקים

מספר שאלות ותשובות בנושא השפעת קרן ברירת מחדל על המעסיקים, שהופיעו בעיתון המקצועי עדיף במאי 2017. 1. ב-1 בנובמבר 2016 יצאה לדרך פורמת קרן ברירת מחדל. האם ישנם סימנים שהיא משנה את כללי המשחק הפנסיוניים אצל המעסיקים במשק? משרד האוצר בחר בשתי קרנות פנסיה כברירת מחדל של המדינה, מתוך פרמטר אחד- דמי ניהול, תוך יתרון לקרן פנסיה שבה סך ההפקדות נמוך מ- 5% מנתח השוק של כלל ההפקדות בקרנות הפנסיה בשנה הקודמת למועד הקובע- נובמבר האחרון. זאת, לדברי בכירי האוצר,  מתוך כוונה להגדיל 2 קרנות פנסיה קטנות ובכך לייצ ...

קרא עוד

על פנסיה לעצמאים כבר שמעתם?

חברי היקרים, על פנסיה חובה לעצמאים כבר שמעתם? אז זהו, זה כבר מעוגן בתור חוק פנסיה לעצמאים, ומס הכנסה קונס את העצמאים שלא יפקידו לפנסיוני, מה שלא פוטר בכל מקרה מחובת ההפקדה, אז לא חבל על הקנס? כל הפרטים לגבי מה וכמה, במאמר המקצועי. ובאופן חגיגי ביותר אני מבשרת כי יצאנו עם מבצע מדהההיים לייעוץ לעצמאים, כי אם כבר חובה להפקיד , ואני הרי יודעת מה מצבם הפנסיוני של העצמאים ומה מכרו להם עד היום – גם ביטוחים מיותרים, גם דמי ניהול בשמיים וכו'.. אז עדיף לחסוך באופן המיטבי ביותר. כבר ביקשתי וקיבלתי מק ...

קרא עוד

פנסיה לעצמאים – מה חשוב לדעת?

חברי היקרים, על פנסיה חובה לעצמאים כבר שמעתם? אז זהו, זה כבר מעוגן בתור חוק פנסיה לעצמאים, ומס הכנסה יתחיל בשנת 2018 לקנוס את העצמאים שלא יפקידו לחיסכון פנסיוני, מה שלא פוטר בכל מקרה מחובת ההפקדה. אז לא חבל על הקנס? בהמשך העמוד תמצאו מדריך מקצועי עם כל מה שחשוב לדעת על פנסיה לעצמאים, אך לפני רציתי לבשר שיצאנו עם מבצע מדהההיים לייעוץ פנסיוני לעצמאים, כי אם כבר חובה להפקיד, ואני הרי יודעת מה מצבם הפנסיוני של העצמאים ומה מכרו להם עד היום – גם ביטוחים מיותרים, גם דמי ניהול בשמיים וכו'… ...

קרא עוד

מיסוי הפקדת כספי פיצויים והשלמת כספי פיצויים לקופה פנסיונית

‏יום רביעי 28 דצמבר 2016 1. מתי נכנס לתוקף תקנות המיסוי החדשות על הפקדת כספי פיצויים? ב- 22.12.16 אושרה בכנסת הצעת חוק חדשה, לתיקון סעיף 3 ה 3 לפקודת מס הכנסה. התיקון ייכנס לתוקף החל מינואר 2017. 2. מה אומר התיקון? א. לראשונה מוטל מס – גם על הפקדות למרכיב הפיצויים עבור קופות פנסיוניות (בעגה המיסויית- קופות גמל לקיצבה) , וגם על השלמת פיצויים בגין חוב ותק, מעל תקרה שנקבעה בהצעת החוק. ב. מיסוי בהפקדה: סכומים שהפקיד המעסיק לקופת גמל לקיצבה ע"ח מרכיב הפיצויים, העולים על "תקרת הפיצויים" ...

קרא עוד

ממשק מעסיקים

1. מתי נכנסת לתוקף חובת השימוש בממשק המעסיקים החדש? חובה על כל המעסיקים אשר להם 100 עובדים או יותר (תיקון יצא ב- 24/12/15), החל משכר ינואר 2016 לדווח במבנה אחיד בכל תהליך הגביה של הכספים הפנסיונים עבור העובדים. מעסיקים עם 50 עובדים או יותר, החל מיולי 2016 , ולמעסיקים עם 50 עובדים או פחות, החובה תחול בינואר 2017. 2. על מה מדובר? הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטאליים בלבד בקובץ דיווח אחיד שפרסם האוצר: ייכללו פרטי המעסיק והעובד, פיצול כספים ברמת כל תכנית לעובד, וכל רכיב מהתכנית (תגמולי עובד, תג ...

קרא עוד

עלות תפעול הסדר פנסיוני- חוק ההסדרים, תיקון סעיף 3 לחוק הייעוץ

1. ממתי? 1.12.15 למעסיקים מעל 10 עובדים. היתר- מינואר 2017. 2. על מה מדובר? הפרדה בין השירות לעובד לבין השירות למעסיק. לפיכך, עוסק ב"שיווק פנסיוני" או "גוף קשור" בו (יצרן פנסיוני שבבעלותו המשווק הפנסיוני, קרי סוכן הביטוח), לא יספק שרותי תפעול למעסיק, אשר לעובדיו הוא מספק שרותי שיווק פנסיוני. 3. מהם שרותי תפעול פנסיוני? לפי התיקון, כל אחד מאלה: א. הפקדת כספים ליצרן פנסיוני (גוף מוסדי) ב. העברת מידע אגב הפקדת הכספים. ג. טיפול בהיזון חוזר לבקרה בין היצרן הפנסיוני למעסיק. ד. פעול ...

קרא עוד

מתן זכות לעובד לבחור בעל רשיון

1. ממתי נכנסת זכות העובד לבחור בעל רישיון לתוקף? כבר ב-1.12.15, במסגרת חוק ההסדרים, תיקון סעיף 20 לחוק קופות הגמל. 2. על מה בעצם מדובר? עיגון בחוק של זכותו של העובד לבחור סוכן ביטוח / משווק פנסיוני / יועץ פנסיוני עבור קבלת שרותי שיווק פנסיוני. כמו כן הוגדר כי לא תחול התנייה של חובת הפקדת המעסיק או מתן טובת הנאה אחרת לעובד בכך שבעל רישיון מסויים יקנה לעובד שיווק פנסיוני. זכות הבחירה של העובד אינה נוגעת לפעולת הפקדת הכספים ע"י המעסיק או גורם מתפעל מטעמו. 3. מטרת השינוי חוק בכר קבע בזמנו כי זכ ...

קרא עוד

תיקון 12 לחוק הפיקוח על שרותים פיננסים – תיקון סעיף 20 א' לחוק קופות הגמל

1. ממתי נכנס תיקון 12 לתוקף? פברואר 2016 . 2. על מה דובר מבחינת כוונת משרד האוצר? מעסיק לא יכול להתנות את שיעור הפקדותיו משכר העובד, בזהות המוצר הפנסיוני. זאת, לרבות השיעור משכר העבודה שמשולם לרכישת אי כושר עבודה, וללא שום קשר לשיעור הפקדת העובד. ובעברית- שיעור הפקדת המעסיק שאינו לפיצויים לא מותנה באם בחר העובד ביטוח מנהלים (בדר"כ נהוג היום: 5%+ עלות אי כושר עד 2.5%) , או קרן פנסיה (בין 5% ל- 7.5%) , או קופת גמל ( בדר"כ 5%). התיקון הבהיר כי בנוסף לחוסר ההתנייה לעיל, נקבע כי אם קיימת שו ...

קרא עוד

הצטרפות ישירה של עובד למוצר פנסיוני ללא הליך שיווק או ייעוץ פנסיוני – חוק ההסדרים, תיקון סעיף 13 לחוק הייעוץ

1. מתי נכנס לתוקף תיקון סעיף 13 לחוק הייעוץ – הצטרפות ישירה של עובד למוצר פנסיוני? התיקון לסעיף נכנס לתוקף בינואר 2016. 2. על מה מדובר? לפני התיקון, חוק הייעוץ קבע כי עסקה לגבי מוצר פנסיוני תתבצע רק כחלק מייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני ע"י בעל רשיון, למעט פעולה יזומה של לקוח כשהיצרן פאסיבי או צירוף המעסיק למוצר ברירת מחדל. התיקון קבע כי העובד יכול להצטרף ישירות, ללא הליך ייעוץ פנסיוני לכל מוצר פנסיוני, למעט אם בתשאול הלקוח התקיים אחד מהמצבים הבאים: הלקוח פעיל בקרן ותיקה לקוח שקיימת לו ...

קרא עוד

סוכן ביטוח פנסיוני יבחר: או קבלת עמלת הפצה או קבלת תשלום ישירות מהלקוח

סוכני ביטוח יקבלו עמלת הפצה (לא ברור אם מדובר בעמלת ההפצה כפי שנקבע בבנקים שהנה 0.25%, או עמלת הפצה כשם גנרי גם לדמי עמילות מהסוכן שהנם עמלת נפרעים וכו'), או תשלום ישירות מהלקוח (כמו שגובים היועצים הפנסיונים העצמאים), ולא שני המרכיבים יחד. יתרה מזאת, סוכן ביטוח לא יוכל להתנות מוצר פנסיוני באחר, למשל: לא ניתן למכור כיסוי עבור אי כושר עבודה בתנאי למכירת ביטוח המנהלים בצמוד, או ביטוח בריאות מוזל בתנאי למכירת קרן השתלמות. נאסר על היצרן לתגמל את הסוכן מעבר לעמלת ההפצה, כלומר בוטלו הטיסות לחו"ל ו ...

קרא עוד

צימצום הטבות המס לעובד בגין תשלומי המעסיק לחיסכון פנסיוני- תיקון 209 לפקודת מס הכנסה, בחוק ההסדרים

1. מתי נכנס תיקון 209 לתוקף? ינואר 2016 . 2. על מה מדובר בתיקון 209? הפחתת תקרת השכר שעד אליה, יקבל העובד הטבות מס בגין תשלומי המעסיק לחיסכון פנסיוני. תקרה זו הופחתה משכר של 37,040 ₪ לשכר של 23,150 ₪, לפי השכר הממוצע במשק כפי שהנו היום- 9260 ₪. התקרה תשתנה עם השינוי בשכר הממוצע במשק, כפי שידווח בינואר בכל שנה. עד התיקון, העובדים נהנו מהטבות מס בגין תשלומי המעסיק לחיסכון פנסיוני, גם בעלי שכר גבוה. 3. היסטוריה – מהי הטבת המס ממנה נהנו העובדים? עד לחודש 12/2015, מעסיק היה יכול להפקיד לעובד בג ...

קרא עוד

מודל חיסכון פנסיוני מותאם גיל (חכ"ם)- המודל הצ'יליאני

החל משנת 2016 מחוייבים היצרנים הפנסיונים להקים מסלולי השקעה המותאמים לגיל העמיתים (מודל הנקרא "המודל הצ'יליאני" או מודל חכ"ם), לפיהם רמת הסיכון בתכנית הפנסיונית של העובד תלך ותקטן ככל שמתקרב גיל הפרישה לפי: מסלול השקעה לחוסכים מעל גיל 60 מסלול השקעה לחוסכים בין גיל 50-60 מסלול השקעה לחוסכים עד גיל 50 מסלולי השקעה למקבלי קיצבאות כל עמית שיצטרף לקרן פנסיה יסווג לאחד המסלולים הרלוונטים לפי גילו. המטרה היא למנוע משבר פנסיוני בעתות של ירידות חדות בשוק ההון סמוך לגיל הפרישה, וכן לאפשר ל ...

קרא עוד

ניוד ביטוחי מנהלים עם מקדם המרה קבוע- חוזר ביטוח משרד האוצר

1. מתי נכנס החוזר לגבי ניוד ביטוחי מנהלים עם מקדם המרה קבוע לתוקף? 6/12/2015, ובפועל מה- 31/3/2016, בעת פרסום התנאים של כל חברת ביטוח לניוד זה. 2. מה זה מקדם המרה קבוע? זהו האייקון, שבו התהדרו סוכני הביטוח בנסיון למכור פוליסת ביטוח מנהלים עד 12/2012. מקדם המרה לקיצבה- באיזה מספר יחלקו את החיסכון שהגענו אליו בגיל הפרישה (לכל גיל פרישה יש מקדם אחר, ושונה מגבר לאישה) כדי להמיר צבירת חיסכון לקיצבה חודשית, ובעגת העם היושב בציון- פנסיה, לכל החיים. ניסיון העבר מוכיח שזה עובד- מישהו זוכר במחוזותינו את ה ...

קרא עוד

הוראות לעניין בחירת קופת גמל – קרנות פנסיה ברירת מחדל – טיוטה מטעם משרד האוצר 29/12/15

1. קרנות פנסיה ברירת מחדל – ממתי? באם הטיוטה תהפוך לחוזר שיקבל תוקף, מה- 1.4.16 תיווצר קרן פנסיה ברירת מחדל, בין אם נבחרה מצד המעסיק, ובין אם תבחר המדינה קרן פנסיה כזו. מדובר על קרן פנסיה וקרן השתלמות. 2. על מה מדובר? הרעיון הוא לתת לעובדים כלים לקבלת מוצר פנסיוני מועדף ,ע"י מכרז מטעם המדינה ,שיושת על כל עובד שלא בחר קרן פנסיה בעצמו, או לא בחר המעסיק עבורו, לפי הכללים האמורים בטיוטה. זאת מתוך הנחה שהעובד אינו מבין דיו בבחירת מוצר פנסיוני, אינו בעל יכולת מיקוח לשם הפחתת דמי ניהול, ואף ...

קרא עוד

סיטרין – תיקון 190 – מס הכנסה נותן לך יותר

במהלך 2012 נכנס לתוקף תיקון 190 לפקודת מס הכנסה. התיקון מבצע שורה של שינויים בזכויות הפנסיונרים והפורשים ובין היתר מגדיל באופן משמעותי את הפטור ממס לפורשים. הורידו את המצגת כדי לקרוא עוד: תיקון 190 – מצגת קראו עוד על ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי ללקוחות פרטיים ...

קרא עוד

הטבות המס בחיסכון הפנסיוני

המדינה מעודדת את אזרחיה לחסוך לפנסיה בגיל הפרישה באמצעות שלל הטבות מס. קופת גמל, ביטוח מנהלים או קרן פנסיה הן תכניות מוכרות לקבלת הטבות מס במסגרת חוק קופות הגמל. הטבות המס באות לידי ביטוי ב- 3 מצבים: 1. בזמן ההפקדה החודשית 2. בגין צבירת החיסכון 3. בעת מימוש החיסכון הפנסיוני בגיל הפרישה. כתוצאה מכך- החיסכון הפנסיוני הופך לאטרקטיבי ביותר יחסית להשקעות אלטרנטיביות אחרות. 1. הטבות מס בשלב ההפקדה הפקדת העובד מקבלת זיכוי ישיר ממס הכנסה בשיעור של 35% כהחזר מס על הפקדת העובד לפי התקרה: עד 7% הפקדה ע ...

קרא עוד

חשיבות החיסכון הפנסיוני

בכל חודש מפקידים העובד והמעסיק כספים עבור חיסכון פנסיוני, וזאת בהתאם לדרישות החוק. הפקדות אלה נהנות מהטבות מס ונצברות עבור העובד במהלך תקופת עבודתו. החיסכון הפנסיוני נועד להבטיח לעובד ולבני משפחתו הכנסה נאותה במקרה של הפסקה צפויה או פתאומית ביכולת ההכנסה כתוצאה מאחד מהגורמים הבאים: פרישה לפנסיה נכות- אבדן כושר עבודה פטירה פרישה לפנסיה בגיל הפרישה קיימים בדרך כלל כ-3 מקורות מהם עתיד הפורש להתקיים: הרובד הראשון – הביטוח הלאומי הזכויות מהביטוח הלאומי קבועות בחוק ומבטיחות הגנה כלכלית בסיסית לכל אזרח ...

קרא עוד

משיכת כספים מקופות גמל עם צבירה נמוכה

1. משיכת כספים מקופות גמל עם צבירה נמוכה – מה הוחלט? במהלך תקופת החגים, ביום 10.9.13 אישרה ועדת הכספים בכנסת תקנות חדשות המאפשרות פדיון פטור ממס מחשבונות של קופות גמל בעלי צבירה של עד 7000 ₪, וב 15/11/2015 תוקן החוק והסכום הועלה ל 8,000 ₪. 2. משיכת כספים מקופות גמל עם צבירה נמוכה – למי זה רלוונטי? ההנחיות חלות על קופות גמל לשכירים ולעצמאים, הן לגבי מרכיב התגמולים בקופה והן לגבי הפיצויים, ללא צורך באישור מס מפקיד שומה. 3. ומה עם הפיצויים? יובהר כי רשות המיסים החליטה להעניק פטור ממס גם ...

קרא עוד

תיקון 3 – חוק קופות הגמל, פקודת מס הכנסה ועוד- 2008

ב-28.1.2008 פורסם בספר החוקים חוק הפיקוח על שרותים פיננסים (קופות גמל) (תיקון מס' 3) התשס"ח 2008. ולאחר שהועלו שאלות רבות בלתי פתורות בעניין, הוציא האוצר הבהרות נוספות ב- 15/4/08. אין ספק כי מדובר במהפכה פנסיונית נוספת בגל המהפכות שמוביל האוצר מזה כמה שנים, החל מ-1/2000. מטרת התיקון, מעבר לכוונה כי כל אזרח חייב לצבור קודם פנסיה מינימאלית, היא לייצר תחרות גבוהה יותר בין הקופות. תיקון 3 – על מה מדובר? 1. ביטול החיסכון ההוני תיקון סעיף 13 לחוק קופות הגמל – לא יאושרו קופות גמל לתגמולים הח ...

קרא עוד

צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק 03/2008

מעסיקים יקרים, השנה החדשה החלה, ועמה, לראשונה במדינת ישראל חלה חובת עריכת ביטוח פנסיוני מקיף בגין כלל השכירים במשק. ביום 30.12.07 חתם שר התמ"ת על צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק אשר מרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי מיום 19.11.07. צו ההרחבה וההסכם הקיבוצי נכנסו לתוקף ב- 1.1.08. מה היה המצב טרם הנהגת צו ההרחבה? עד היום, טרם הונהגה חובה כללית מכוח הוראות הדין לעריכת הסדר ביטוח פנסיוני לעובדים, למרות שהועלו הצעות רבות לחוק פנסיה חובה. בהעדר חוק פנסיה חובה, מקור זכותם של עובדים במגזר הפרטי ...

קרא עוד

חיסכון פנסיוני הוני מול חיסכון פנסיוני קצבתי

עד ינואר 2008 יכלו החוסכים במדינת ישראל לחסוך למטרת קיצבה או סכום חד פעמי בגיל הפרישה, אולם עקב חקיקה חדשה בתחום, כל ההפקדות עבור חיסכון פנסיוני הינן למטרת קצבה בלבד. הקיצבה שיקבל החוסך בגיל פרישה מחושבת על ידי חלוקת סכום החיסכון שנצבור בגיל הפרישה במקדם ההמרה לקיצבה– מספר שידוע היום, אולם עלול להשתנות בקרנות הפנסיה החדשות (לכל מי שהצטרף מ- 01/1995) ובביטוחי המנהלים החדשים (למצטרפים מה 01/2013). מקדם ההמרה אינו רלוונטי לחוסכים בקרנות הפנסיה הוותיקות. כמו כן, מקדם ההמרה לחוסכים בביטוחי המנהלים, ל ...

קרא עוד

ההבדל בין סוכן פנסיוני ליועץ פנסיוני

להלן המידע המפורסם באתר משרד האוצר לגבי חשיבות הייעוץ הפנסיוני וההבדלים המהותיים בין סוכן פנסיוני ליועץ פנסיוני: רפורמת בכר בשנת 2005 יצרה מושג חדש שנקרא – "יועץ פנסיוני". ההבחנה בין 'יועץ פנסיוני' לבין 'סוכן פנסיוני' נעוצה במידת האובייקטיביות שלו, כלומר, בקשר הכלכלי או העסקי (הזיקה) שלו לגוף המנהל את החיסכון הפנסיוני. מיהו היועץ הפנסיוני? מי שקיבל רישיון יועץ פנסיוני. יועץ פנסיוני עוסק במתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון שלו או של קרובו באמצעות מוצר פנסיוני שאין לו זיקה אליו. כלומר ...

קרא עוד

המאפיינים השונים של קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים

קרן פנסיה מקיפה חדשה- מה חשוב לדעת? קרנות הפנסיה החדשות רלוונטיות לכל מי שהצטרף לקרן הפנסיה החל מ- 04/1995, והן פתוחות למצטרפים חדשים. קרנות הפנסיה הגדולות הנן בבעלות 6 חברות הביטוח הגדולות, להלן לפי סדר גודל יורד של קרנות הפנסיה: 1. מבטחים, השייכת לחברת הביטוח מנורה 2. מקפת, השייכת לחברת הביטוח מגדל 3. עתודות-מיטבית, השייכת לחברת הביטוח כלל 4. הראל פנסיה, השייכת לחברת הביטוח הראל 5. הפניקס, השייכת לחברת הביטוח הפניקס. 6. פיסגה, השייכת לחברת הביטוח איילון קרנות פנסיה נוספות כגון: אקסלנס, פסגות, ...

קרא עוד

האפיקים לחיסכון פנסיוני בישראל

כיום, ניתן לחסוך לפנסיה בישראל באפיקים פנסיוניים שונים המוצעים לחוסך, והם: קרן פנסיה ותיקה או חדשה ביטוח מנהלים קופת גמל החוסך יכול לבחור באפיק מסוים ולבטח את כל השכר באפיק זה, או לשלב בין אפיקים שונים. עם זאת, לחלק מהמוצרים הפנסיונים לא ניתן להצטרף כעמיתים חדשים מטעמי חקיקה ותנאי היצרנים הפנסיונים, ולחלק מהמוצרים הפנסיוניים אין כדאיות להצטרף עקב אטרקטיביות של התכנית הקיימת על פני תכנית חלופית חדשה. מה חשוב לדעת בבחירת המוצר הפנסיוני? מושג חשוב ביותר בתחום הביטוח הפנסיוני הוא "מקדם המרה לקי ...

קרא עוד

צמצום הטבות מס לעובד על הפקדות המעביד לפנסיה

החל מינואר 2016 חל צמצום הטבות מס לעובד על הפרשות המעביד לפנסיה. לאחרונה תוקנה פקודת מס ההכנסה (תיקון מס' 209 לפקודה) כך שכבר מחודש ינואר 2016 יצומצמו הטבות המס לעובד על הפרשות מעבידו לפנסיה. התיקון צפוי לפגוע בשכבת העובדים המשתכרים בשכר גבוה, ונועד להגדיל את רווחי המדינה ממיסוי. עד היום, עובד שהשתכר בשכר של עד 37,040 ש"ח בחודש – נהנה מהטבות מס שונות בגין הפרשות מעבידו לפנסיה, וכעת עם כניסת התיקון החדש לתוקף – תקרת השכר הופחתה ל-23,150 ש"ח, ואף היא צפויה להשתנות יחד עם שינוי גובה השכר ...

קרא עוד

ייעוץ פנסיוני לעצמאים

אין ספק כי היציאה לעצמאות הינה שונה לחלוטין מאשר חייהם של שכירים במיוחד כאשר זה נוגע לכל הקשור לנושא הפנסיה. אם יצאתם לחיי עצמאות, הרי אתם וודאי מכירים את היתרונות הרבים שיש בדבר. יחד עם זאת, חייהם של עצמאיים די שונים מחייהם של שכירים בכל הקשור לנושא הפנסיה. אמנם אף אחד מאיתנו לא שכיר ולא עצמאי מעוניין לעסוק בנושא, אבל חשוב מאד להקדיש לכך מחשבה ולגלות בקיאות בנושא. אם אתם זקוקים לסיוע בכל הקשור לנושא של יעוץ פנסיוני, אתם מוזמנים לפנות לסיטרין ייעוץ פנסיוני ולקבל מענה על השאלות שלכם. מהו חסכון פנ ...

קרא עוד

ייעוץ פנסיוני בבנק

שוק הפנסיה בישראל עבר תהפוכות רבות לאורך השנים וכיום המציאות הפנסיונית עבור עובדים ופורשים בישראל שונה מהותית מהמציאות של לפני 30-50 שנה. נכון, מדובר על נושא "אפור" שמרתיע אנשים רבים ואפילו מפחיד את חלקם וזאת בגלל ההתעסקות במספרים, בטווחי זמן ארוכים ובמצבים שלמען האמת רבים מאיתנו לא רוצים לחשוב עליהם (זקנה, מצב בריאותי בגיל הזהב, פיננסים וכן הלאה). אך כמובן שלחיסכון הפנסיוני יש השפעה אדירה על החיים של כל אחד ואחת מאיתנו, במיוחד במציאות הכלכלית המורכבת של שוק הפנסיה בישראל כיום. קצת היס ...

קרא עוד

ביטוחי מנהלים

ביטוחי מנהלים – כבר לא "מניה בטוחה"? בעבר הרחוק יותר של השוק הפנסיוני בישראל, המוצר הביטוחי לגיל פרישה שנקרא ביטוח מנהלים נחשב ליוקרתי ואיכותי יותר מקרן הפנסיה, לעיתים מסיבות מוצדקות ולעיתים כתוצאה משיווק יעיל של גופי הפנסיה עצמם. אך השוק הפנסיוני כולו עבר מהפכות משמעותיות ונמצא כיום במקום שונה מאוד לעומת העבר, זה נכון בהחלט גם לביטוחי המנהלים. מדובר על נושא מורכב הכולל רבדים רבים, נושא שרבים מנסים שלא לעסוק בו מסיבות כאלו ואחרות אך הוא כמובן חשוב מאוד. אז בין אם אתם צריכים לבחור את הפ ...

קרא עוד

מהי קרן פנסיה וטיפים להגדלת החיסכון בקרן הפנסיה

מהי קרן פנסיה? אותו מוצר לא מובן שיש כמעט לכולנו, ומשפיע באופן משמעותי על עתידנו? נסקור כאן בקצרה מספר דברים שחשוב לדעת על קרן פנסיה, וטיפים להגדלת החיסכון לחוסכים בקרן פנסיה חדשה. אנחנו יודעים איך זה עובד, נכון? אנחנו לומדים, עובדים, מסתדרים, מקימים משפחה, מתקדמים, יוצאים לפנסיה, ואז סוף סוף מגשימים כמה מהחלומות שלנו לגיל הפרישה, כמו למשל לצאת לטיול מסביב לעולם, לצרוך קצת תרבות, לקנות בלי סוף מתנות לנכדים, להתרווח, ליהנות. ככה זה עובד, נכון? אולי ככה זה עבד פעם, בימים ימימה, אבל היום העולם קצת ...

קרא עוד

על קצה המזלג – קומץ כלים להבנה והתמודדות עם אתגר הפנסיה

הדברים הכי חשובים שאנשים לא יודעים על פנסיה חסכונות פנסיוניים עלולים להיראות כנושא סבוך, אולם יש מספר דברים חשובים שכל אחד ואחת יכולים להבין בשביל לפעול בצורה חכמה יותר בניהול החיסכון לגיל הפרישה. אז נא להוציא דף ועט, לרשום, להפנים וכמובן – ליישם. 1. בעוד שבעבר נותרו קרנות פנסיה רדומות ומיליארדי שקלים נשמרו בכספות חברות הביטוח מבלי שאיש בא לדרוש אותם, כיום משרד האוצר הקל עלינו לשמור על הכסף שלנו בכך שבכל פעם שאנחנו פותחים קרן פנסיה, כל הכספים שלנו שנצברו בקרנות קודמות (גם אם ישנן כאלה שלא ידענו ...

קרא עוד

כל הסיבות לחפש אחר מרצה לתחום הפנסיוני

קרנות הפנסיה שלנו צוברות מאות אלפי שקלים ואף יותר מכך במהלך שנות עבודתנו. הכסף שנצבר אמור לשמש אותנו לאחר שנפרוש לגמלאות ולשרת אותנו לעיתים רבות אף למעלה מ- 20 שנים. קרנות הפנסיה מציעות מסלולים שונים של חיסכון כאשר כל מסלול טומן בחובו סיכונים, ריביות ודמי ניהול אשר אותם ה- "אזרח הפשוט" פשוט לא מסוגל להבין בעצמו. אם אתם מחפשים אחר מרצה מיומן לצרכי הבנת הנושא הגעתם למקום הנכון. להלן כל המידע לגבי התהליך שבסופו תפיקו רווח אופטימאלי לפנסיה שלכם, ולחיים בכלל. חשיבות הייעוץ הפנסיוני על מנת ל ...

קרא עוד

האמת שלא כולנו מצליחים לראות

כשאנחנו מדמיינים את הפנסיה שלנו, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים את עצמנו נחים, רגועים, נהנים, אפילו מגשימים כמה חלומות נושנים לטייל פה או לטייל שם, סוף סוף כשיש לנו קצת זמן ופנאי. אבל כמה מאיתנו יודעים איך ייראה המצב הכלכלי שלנו כשנגיע לגיל הפרישה? הרי יוקר המחיה רק עולה ואנחנו מתקשים לסגור את החודש בצורה שהיינו רוצים, אז השאלה שחייבת להישאל היא: מה אנחנו עושים בשביל שנוכל להעביר את גיל הפרישה שלנו כפי שאנחנו רוצים, ולא תחת חרדה כלכלית מתמשכת? אם התשובה היא כללית: יהיה בסדר כי יש לנו חיסכון פנסיוני ...

קרא עוד

מהי פנסיה ?

פנסיה היא גמלה המבטיחה כי לאחר פרישתו של אדם מתעסוקה, כתוצאה מהגעתו אל גיל הפרישה, הוא יהיה זכאי לקבל קצבה חודשית שתאפשר לו להמשיך ולהתכלכל בכבוד. ניתן לבחור מסלול פנסיה המאפשרת לעובד לקבל קצבה חודשית, גם אם אינו הגיע לגיל הפרישה הקבוע בחוק: גיל 62 לנשים, גיל 67 לגברים. זאת בתנאי כי הפסקת עבודתו הייתה כרוכה במחלה או תאונה שאינה מאפשרת לו להמשיך ולעבוד. בכל מקרה, ניתן לקבל פנסיה כבר החל מגיל 60, גם לגבר וגם לאישה, אולם פנסיה זו לא תקבל הטבות מס עד גיל הפרישה התקני.  החל משנת 2008, החוק בישרא ...

קרא עוד

בחירת מסלול פנסיה – מה חשוב לדעת?

למרות שאף אחד לא רוצה לחשוב מה יהיה בעתיד כשהוא יגיע לגיל הפנסיה, כדאי להיערך לתקופה הזאת כמה שיותר מוקדם בכדי ליהנות מגיל הפרישה ולהתקיים בכבוד מכסף שנחסך במהלך השנים. באמצעות בחירת מסלול פנסיה מותאמת אישית, ניתן להיות בטוחים כי לאחר גיל הפרישה מהעבודה נוכל להמשיך בשגרת ורמת החיים שאליה הורגלנו. במאמר זה נסקור את כל הדברים שחשוב לדעת בנוגע למסלול חיסכון פנסיוני, וכיצד כדאי לבחור את המסלול הטוב ביותר. מהו חיסכון פנסיוני החיסכון הפנסיוני נועד לשמש כקופת חיסכון בזמן תקופת הפנסיה לאחר הפרישה מהעבוד ...

קרא עוד

יועץ פנסיוני קווים לדמותו

כולנו חולמים על גיל הפרישה ועל הדברים שנעשה בתקופה הזו. כדי שהתכנונים יצאו לפועל ולא יישארו כחלומות לא ממומשים, חשוב לדאוג לחיסכון פנסיוני בגיל כמה שיותר מוקדם. בזכות בחירת תכנית פנסיה מיטבית,  מסלול פנסיה יציב וטוב, ניתן יהיה להגיע אל גיל הפרישה בחיוך ועם ביטחון כלכלי שיבטיח שמירה על איכות החיים אליה היינו רגילים. זהו ההבדל בין סבא קשיש לסבא חביב.  כיוון שמסלולי הפנסיה הם רבים ומגוונים, וכמובן לא כולם מתאימים לכל אחד, חשוב לבחור את המסלול הטוב ביותר בסיוע של יועץ פנסיוני מנוסה ומקצועי ...

קרא עוד

ייעוץ פנסיוני לארגונים

צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק קובע כי כל עובד זכאי להפקדות חודשיות עבור הביטוח הפנסיוני שלו. בעקבות הוראה זו, שיעור ההפקדות יעמוד על 18.5% לפחות מהשכר החודשי כאשר 6% יהיו על חשבון העובד והיתרה יצאו מחשבונו של המעסיק. בנוסף, חוק בכר  עוסק בזכותו של העובד לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני שיהיה לו, כולל חברת הביטוח המבטחת שהינה האחראית לניהול ההפקדות והכספים שיועברו לתוכנית החיסכון שנבחרה. כתוצאה מכך עלול להתרחש מצב בו ארגון גדול המעסיק מאות ואלפי עובדים, יהיה מצוי בחוסר ארגון מוחלט כתוצאה מר ...

קרא עוד

לפרוש נכון, לפרוש בזמן – תכנון פרישה שדואג לעתיד שלך

יום אחד הוזמנת אל מסיבת פרישה בעבודה המתוכננת לאחד מהקולגות שעבדו אתך במשרד במשך כמה שנים, ולאחר אישור ההזמנה וציפייה לחגיגה – התחלת להרהר ברגע בו אתה תגיע לגיל פרישה, למרות שמדובר על עוד כמה עשורים. בגיל הפרישה התקני, 67 לגברים ו-62 לנשים, עובדים זכאים להפסיק לעבוד ולקבל גמלה חודשית מקרן הפנסיה שנצברה לזכותם במהלך השנים. ניתן גם להתחיל לקבל את הפנסיה כבר מגיל 60, ויש לשקול את כדאיות המהלך באופן כלכלי, קל וחומר אם ממשיכים לעבוד בגיל זה.  למרות שגיל הפרישה נראה רחוק באופק, חשוב לתכנן את הפרי ...

קרא עוד

יועץ פנסיוני בלתי תלוי

זמן הפרישה מהעבודה הוא עניין מרגש ומלא ציפייה עבור כל אדם שהתרגל לעבוד במהלך חייו, ולכן גם תחושת חוסר וודאות עלולה לצוץ כשיום הפרישה מתקרב. הרגשה זו יכולה לנבוע ממספר סיבות כמו סיום מסגרת קבועה ושגרתית אליה האדם הורגל בכל יום, ניתוק קשרים חברתיים עם קולגות מהעבודה ובעיקר תהייה בנוגע לניצול הזמן הפנוי שיהפוך אוטוטו להיות הדבר המרכזי בשגרת היום. הרגשת חוסר הוודאות לגיטימית ומובנת בהחלט, אך כאשר חוסר הוודאות כוללת גם את הנושא הפיננסי – זהו סימן לכך כי קיימת בעיה בתוכנית הפנסיונית. זוהי הסיבה מדוע ק ...

קרא עוד

יועץ פנסיוני מחיר

חיסכון פנסיוני הוא אחד מאפיקי ההשקעה החשובים וההכרחיים ביותר עבור כל אדם שעובד, בין אם מדובר על עובד שכיר, בעל עסק או עובד עצמאי הרשום כעוסק פטור / מורשה ברשות המיסים. יש לזכור כי תוכנית פנסיה טובה היא כזו המותאמת להכנסתו ויכולתו הפיננסית של המבוטח, כיוון שתוכנית כזו תבטיח שקט נפשי וכלכלי בהווה וגם בעתיד. כדי לבחור תוכנית פנסיה טובה, ייעוץ פנסיוני מומלץ יהיה כזה שניתן מיועץ מקצועי מומחה בתחום. כדאי לדעת כי כשמדובר ביועץ פנסיוני מחיר הייעוץ של יועצים פנסיונים אינו קבוע ומשתנה על פי קריטריונים שונ ...

קרא עוד

יועץ פנסיוני מומלץ – כך תבחרו את הטוב ביותר

בחירת תוכנית פנסיה אינה עניין של מה בכך. מדובר על תהליך מהותי ורב ערך עבור כל אדם שעובד לפרנסתו, כיוון שתוכנית חיסכון פנסיוני תעניק למבוטח יציבות כלכלית גם כשיגיע לגיל הפרישה מהעבודה. ניתן לראות עובדים קשישים שעברו את גיל הפרישה ממשיכים לעבוד בעבודות יומיומיות, זאת כדי להבטיח את שכרם החודשי כחלופה לחיסכון פנסיוני שלא קיים ברשותם. כשם שקיימת חשיבות לבחירת תיק פנסיוני מיטבי, כך חשוב לבחור יועץ פנסיוני מומלץ שיוכל לסייע במציאת מסלול שכזה. כדי שתוכלו לבחור את היועץ הטוב ביותר, הנה כמה דגשים שיש להתי ...

קרא עוד

היכן מושקעים כספי החיסכון הפנסיוני שלנו?

על אף שגיל הפרישה מהעבודה נראה רחוק באופק, חשוב לעצור לרגע ולחשוב על כספי החיסכון הפנסיוני שקיימים עבור כל אחד. מהות החיסכון הפנסיוני היא קריטית, כיוון שבזכות חיסכון זה אנשים עובדים שמגיעים לגיל פנסיה ופרשיה מהעבודה – יכולים להמשיך ולחיות בכבוד וברמת חיים טובה, ללא צורך בחיפוש ומציאת עבודה בגיל מבוגר כשהזקנה נותנת את אותותיה ומשפיעה על איכות החיים. היכן כספי החיסכון מושקעים? חיסכון פנסיוני נחשב לחיסכון ארוך טווח, ולעיתים מדובר על טווח של 40 שנה. כיוון שזהו חיסכון שעתיד לשרת את המבוטח רק בעוד עשר ...

קרא עוד

מתכנן פרישה – לעתיד נוח

תכנון גיל הפרישה הוא עניין שכל אדם עובד מוכרח לחשוב עליו, גם אם מדובר על צעירים בגילאי עשרים או שלושים לחייהם שזמן הפרישה מהעבודה נראה עבורם רחוק מאוד. תכנון הפרישה מבעוד מועד נועד כדי להקנות יציבות כלכלית לאחר הפסקת העבודה, אפשרות להמשך שגרת חיים לה הורגלנו וקבלת וודאות ושקט נפשי לעתיד נוח. כיצד לתכנן פרישה בצורה אפקטיבית? כדי לתכנן את גיל הפרישה בצורה נכונה, יש לזכור כי מסלול הפנסיה הנבחר הינו למעשה תוכנית חיסכון שתקנה ביטחון כלכלי לאחר סיום העבודה. בתקופת הזמן הזו כבר לא קיימת הכנסה ממשכורת ק ...

קרא עוד

הרצאה על ביטוח פנסיוני

ביטוח פנסיוני נועד להעניק את השקט הנפשי בגיל הפרישה מהעבודה, כך שלאחר הפסקת קבלת משכורת חודשית מהחברה בה עובדים – ניתן להמשיך ולהתפרנס בהצלחה ובכבוד באמצעות כספי חיסכון שנצברו במהלך שנות העבודה. חשוב לדעת כי בחירת מסלול ביטוח פנסיוני איננו עניין פשוט, ויש למצוא את תוכנית החיסכון המשתלמת והטובה ביותר על פי יכולת כלכלית בהווה וצפי פיננסי בעתיד. כדי לעשות מעט סדר בתוך עולם שלם של מסלולים, זכויות, מיסים, חוקים ועוד חשוב שכל אחד יידע בפני מה הוא עומד באמצעות הרצאה על ביטוח פנסיוני – בין אם מדוב ...

קרא עוד

יועץ פנסיוני פרטי

אצל כל עובד שכיר קיימת שגרה קבועה במהלך תקופת עבודתו, כאשר גובה שכרו מאפשר לו ולמשפחתו לחיות בכבוד וברמת חיים אליה הם שואפים. על אף שזמן הפרישה מהעבודה נראה כעניין רחוק העתיד להתרחש בעוד לא מעט שנים, חשוב להיערך לכך בהתאם באמצעות קבלת ייעוץ פנסיוני פרטי כדי להבטיח שמירה על  שגרת ורמת החיים. החשיבות בבחירת מסלול פנסיה מותאם אישית כדי להתכונן לבאות בצורה נכונה, יש לבחור מסלול חיסכון פנסיוני מותאם אישית העונה על הצרכים הפיננסיים הרצויים בהווה ובעתיד. החיסכון הפנסיוני מהווה את החיסכון הכספי שאד ...

קרא עוד

Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות