תקרת הפקדה לקרן השתלמות עבור עצמאי – לשנת 2020

ריכזנו לשימושכם את תקרות ההפקדה לקרן השלתמות, לחוסכים במעמד עצמאי, התקפים לשנת המס 2020: נושא תקרה שנתית תקרת הכנסה קובעת לעצמאי לקרן השתלמות 265,000 ש"ח סכום הפקדה מירבי המותר בניכוי למס הכנסה (4.5% מההכנסה הקובעת) 11,925 ש"ח הפקדה מוטבת (פטורה ממס רווחי הון) 18,600 ש"ח לתקרות הפקדה לקרן פנסיה לחוסכים במעמד עצמאי לשנת 2020 – […]

קופת גמל להשקעה – השינוי שעושה את כל ההבדל

קופת גמל להשקעה- השינוי שעושה את כל ההבדל

מהי קופת גמל להשקעה? רשות שוק ההון השיקה לפני כ- 4 שנים מכשיר השקעה עבור כספי פרט- קופת גמל להשקעה. מדובר במכשיר חיסכון פרטי לגמרי, נזיל בכל עת, בדיוק כמו כל תכנית חיסכון פרטית בבנק, קרנות נאמנות, תעודות סל, תיק מנוהל בבית השקעות וכו'. נקבע כי ניתן להשקיע בקופה זו עד 70,000 ₪ צמוד למדד […]

אז מה עושים עם כל החל"ת הזה?

אז מה עושים עם כל החל"ת הזה?

בוא נעשה קצת סדר לעובדים ולמעסיקים. הקטנת היקף משרה אם תוצע ע"י המעסיק, יכולה להתקבל בחיוב מצד העובד, או שהעובד יבחר בהתפטרות. אם בחר בהתפטרות, תהיה עזיבת העובד את המעסיק בנסיבות המזכות בפיצויי פיטורין, וכל המשתמע- תקופת הודעה מוקדמת, שימוע וכו'. כאן יש 3 מצבי מזג אוויר (לא כולל שרב): אם העובד חתום על סעיף […]

ממשק מעסיקים

1. מתי נכנסת לתוקף חובת השימוש בממשק המעסיקים החדש? חובה על כל המעסיקים אשר להם 100 עובדים או יותר (תיקון יצא ב- 24/12/15), החל משכר ינואר 2016 לדווח במבנה אחיד בכל תהליך הגביה של הכספים הפנסיונים עבור העובדים. מעסיקים עם 50 עובדים או יותר, החל מיולי 2016 , ולמעסיקים עם 50 עובדים או פחות, החובה […]

עלות תפעול הסדר פנסיוני- חוק ההסדרים, תיקון סעיף 3 לחוק הייעוץ

1. ממתי? 1.12.15 למעסיקים מעל 10 עובדים. היתר- מינואר 2017. 2. על מה מדובר? הפרדה בין השירות לעובד לבין השירות למעסיק. לפיכך, עוסק ב"שיווק פנסיוני" או "גוף קשור" בו (יצרן פנסיוני שבבעלותו המשווק הפנסיוני, קרי סוכן הביטוח), לא יספק שרותי תפעול למעסיק, אשר לעובדיו הוא מספק שרותי שיווק פנסיוני. 3. מהם שרותי תפעול פנסיוני? לפי […]

מתן זכות לעובד לבחור בעל רשיון

1. ממתי נכנסת זכות העובד לבחור בעל רישיון לתוקף? כבר ב-1.12.15, במסגרת חוק ההסדרים, תיקון סעיף 20 לחוק קופות הגמל. 2. על מה בעצם מדובר? עיגון בחוק של זכותו של העובד לבחור סוכן ביטוח / משווק פנסיוני / יועץ פנסיוני עבור קבלת שרותי שיווק פנסיוני. כמו כן הוגדר כי לא תחול התנייה של חובת הפקדת […]

תיקון 12 לחוק הפיקוח על שרותים פיננסים – תיקון סעיף 20 א' לחוק קופות הגמל

1. ממתי נכנס תיקון 12 לתוקף? פברואר 2016 . 2. על מה דובר מבחינת כוונת משרד האוצר? מעסיק לא יכול להתנות את שיעור הפקדותיו משכר העובד, בזהות המוצר הפנסיוני. זאת, לרבות השיעור משכר העבודה שמשולם לרכישת אי כושר עבודה, וללא שום קשר לשיעור הפקדת העובד. ובעברית- שיעור הפקדת המעסיק שאינו לפיצויים לא מותנה באם בחר […]

הצטרפות ישירה של עובד למוצר פנסיוני ללא הליך שיווק או ייעוץ פנסיוני – חוק ההסדרים, תיקון סעיף 13 לחוק הייעוץ

1. מתי נכנס לתוקף תיקון סעיף 13 לחוק הייעוץ – הצטרפות ישירה של עובד למוצר פנסיוני? התיקון לסעיף נכנס לתוקף בינואר 2016. 2. על מה מדובר? לפני התיקון, חוק הייעוץ קבע כי עסקה לגבי מוצר פנסיוני תתבצע רק כחלק מייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני ע"י בעל רשיון, למעט פעולה יזומה של לקוח כשהיצרן פאסיבי או צירוף […]

סוכן ביטוח פנסיוני יבחר: או קבלת עמלת הפצה או קבלת תשלום ישירות מהלקוח

סוכני ביטוח יקבלו עמלת הפצה (לא ברור אם מדובר בעמלת ההפצה כפי שנקבע בבנקים שהנה 0.25%, או עמלת הפצה כשם גנרי גם לדמי עמילות מהסוכן שהנם עמלת נפרעים וכו'), או תשלום ישירות מהלקוח (כמו שגובים היועצים הפנסיונים העצמאים), ולא שני המרכיבים יחד. יתרה מזאת, סוכן ביטוח לא יוכל להתנות מוצר פנסיוני באחר, למשל: לא ניתן […]

צימצום הטבות המס לעובד בגין תשלומי המעסיק לחיסכון פנסיוני- תיקון 209 לפקודת מס הכנסה, בחוק ההסדרים

1. מתי נכנס תיקון 209 לתוקף? ינואר 2016 . 2. על מה מדובר בתיקון 209? הפחתת תקרת השכר שעד אליה, יקבל העובד הטבות מס בגין תשלומי המעסיק לחיסכון פנסיוני. תקרה זו הופחתה משכר של 37,040 ₪ לשכר של 23,150 ₪, לפי השכר הממוצע במשק כפי שהנו היום- 9260 ₪. התקרה תשתנה עם השינוי בשכר הממוצע […]